SQL Server AOAG monitorering - AddPro
EN

SQL Server AOAG monitorering

Det är alltid viktigt att kunna få reda på viktiga händelser och eventuella problem i en AlwaysOn Availability Group. SQL Server har tre viktiga error att övervaka för AOAG, error 1480, 35264, och 35265. Error 1480 kastas när en roll ändras för en replika. 35264 när datatrafiken suspenderas och 35265 när den återupptagits.
För att få larm när de sker är det lättast att sätta upp alerts i SQL Server. Det gör du under SQL Server Agent > Alerts, högerklicka och välj ”New Alert”:

Och i Response fliken fyller man i vilken operator som ska ta emot larmen:

Sedan är det bara att upprepa samma sak för alla tre händelserna.

När någon av dessa händer kommer instansen att skicka ett mejl till vald Operator med erroret som subjekt t ex: ”SQL Server Alert System: ’DBA Warnings – AG Role Change’ occurred on \\instans”

/Björn

Lämna ett svar