Bloggar - AddPro
EN
Workplace -Säkra användare

Pandemin påverkade våra IT-verksamheter kraftigt och har inneburit många förändringar som vi fortfarande behöver leva efter. Tidigt placerades stor vikt vid lösningar för att möjliggöra arbete hemifrån, något som nu i olika grad har blivit det normala. Möjligheten att arbeta hemifrån har inneburit många utmaningar där en är möjligheten att säkra individ och data i okontrollerade miljöer. Samtidigt har illasinnade aktörer tagit tillfället i akt och vi har kunnat se högre aktivitet än normalt av skadlig kod och angrepp under perioden.

Läs Mer
Workplace – Säker verksamhet
| 3 december, 2021

Behovet av ökad digitalisering är för de flesta av oss ett känt faktum. Utmaningen med att driva digitalisering eller digital transformation är inte i första hand en teknisk utmaning, utan vi bromsas av kompetensbrist och vår egen förmåga att skapa värde av teknikinvesteringar. Svenska IT-organisationer ställs dagligen inför växande krav och förväntningar vad gäller att öka digitaliseringsgraden samtidigt som budget och tid är en begränsande faktor. Tre av fyra begränsar därför sina digitaliseringsinitiativ till enbart digitala gränssnitt, t.ex. e-tjänster och mobilapplikationer. [1]En fortsatt digitalisering är ett måste.

 

Läs Mer
Visselblåsning – vad är det egentligen?
| 23 november, 2021

Du har förmodligen inte kunnat undgå att höra eller läsa om visselblåsning. Rapporterna i media har den senaste tiden avlöst varandra. Vi känner igen namn som Chelsea Manning, Sarah Wägnert, Edward Snowden eller Anders Kompass. Företag och begrepp som Cambridge Analytica, Panamadokumenten och Wikileaks har blivit något de flesta av oss hört.

Läs Mer
En ny upplevelse för medarbetarna med Microsoft Viva och AddPro (EXP)
, | 16 juni, 2021

Vi har genomgått en stor förändring vad gäller vårt sätt att arbeta och det steget vi har tagit kan närmast liknas med när PCn först slog igenom på våra kontor. Ansvaret för medarbetarnas upplevelse ligger nu delat på IT avdelningen, HR avdelningen och företagsledningen. Det vill säga vi måste tillsammans jobba för den bästa möjliga hybrida arbetsplatsen och att den möjliggör bättre affärer i slutändan. Medarbetarnas trivsel, upplevelse och potential har blivit en lika viktig fråga som kundernas upplevelse för företagets produkter och tjänster.

Läs Mer
Sju saker som förenklar effektiv exekvering av roadmapen
| 7 maj, 2021

I två tidigare blogginlägg har vi beskrivit situationer där en roadmap kan skapa värde samt hur ett roadmaparbete går till. Nu har det blivit dags att titta på vad som händer efter att roadmapen skapats. Vi fortsätter med exempel hämtade från samma tre scenarier som vi beskrev i det första blogginlägget.

Läs Mer
| 22 april, 2021

Att skapa en roadmap innebär att göra en förändringsresa från ostrukturerade tankar som flaxar runt okontrollerat i medarbetarnas huvuden till att formulera och visualisera en tydlig målbild och plan som hela bolaget kan samlas kring. Men detta är givetvis lättare sagt än gjort. I föregående blogginlägg tittade vi på tre olika situationer där en roadmap kan skapa stort värde. I dagens blogginlägg tittar vi närmare på hur AddPro brukar hjälpa våra kunder med denna process


| 8 april, 2021

Det finns tre frågor som behöver besvaras när man står inför en förändring som man vill ska genomföras på ett kontrollerat sätt, nämligen: var befinner vi oss, vart vill vi och hur ser resan däremellan ut. Svårare än så är det inte, och ändå kan detta bli närmast oändligt komplext när man försöker göra det i verkligheten. Men vad är det som gör det så svårt att planera en förflyttning i till exempel en digital kontext, och hur kan AddPro underlätta detta?


| 4 februari, 2021

Vi är väl alla överens om detta: digitaliseringen av arbetsmiljön är här för att stanna. Olika företag har kommit olika långt, men för många har transformationen accelererat det senaste året. Därför vill Mikael Roos, Arkitekt – Modern Work, lyfta frågan om hur vi går vidare från nuvarande tekniska nivå till nästa steg. Har du koll på hur det ser ut i din egen organisation och hur en flexibel arbetsplats ska utformas?


| 28 januari, 2021

Vi har tidigare skrivit om vikten av kontinuerligt lärande i dagens organisationer. Men hur ser det ut i praktiken och på vilket sätt fäster kompetenshöjningen bäst hos er? Med hjälp av anpassade processer och förändringsledning kan ny kunskap förmedlas och förankras i din organisation – här berättar vi hur det går till.


| 21 januari, 2021

De senaste åren har de flesta företag fördjupat sin digitala mognad. I vissa fall har det dock skett ad hoc, utan en genomtänkt plan. Frågan nu är hur man på bästa sätt arbetar vidare från dagens utgångsläge för att skapa samma nivå över hela organisationen. När den digitala transformationen har tagit ett stort kliv framåt, är det hög tid att etablera förändringen med hjälp av god förändringsledning.