Bloggar - AddPro
EN
Visselblåsning – vad är det egentligen?

Du har förmodligen inte kunnat undgå att höra eller läsa om visselblåsning. Rapporterna i media har den senaste tiden avlöst varandra. Vi känner igen namn som Chelsea Manning, Sarah Wägnert, Edward Snowden eller Anders Kompass. Företag och begrepp som Cambridge Analytica, Panamadokumenten och Wikileaks har blivit något de flesta av oss hört.

Läs Mer
En ny upplevelse för medarbetarna med Microsoft Viva och AddPro (EXP)
, | 16 juni, 2021

Vi har genomgått en stor förändring vad gäller vårt sätt att arbeta och det steget vi har tagit kan närmast liknas med när PCn först slog igenom på våra kontor. Ansvaret för medarbetarnas upplevelse ligger nu delat på IT avdelningen, HR avdelningen och företagsledningen. Det vill säga vi måste tillsammans jobba för den bästa möjliga hybrida arbetsplatsen och att den möjliggör bättre affärer i slutändan. Medarbetarnas trivsel, upplevelse och potential har blivit en lika viktig fråga som kundernas upplevelse för företagets produkter och tjänster.

Läs Mer
Sju saker som förenklar effektiv exekvering av roadmapen
| 7 maj, 2021

I två tidigare blogginlägg har vi beskrivit situationer där en roadmap kan skapa värde samt hur ett roadmaparbete går till. Nu har det blivit dags att titta på vad som händer efter att roadmapen skapats. Vi fortsätter med exempel hämtade från samma tre scenarier som vi beskrev i det första blogginlägget.

Läs Mer
Fem steg från ostrukturerade tankar till en gemensam plan
| 22 april, 2021

Att skapa en roadmap innebär att göra en förändringsresa från ostrukturerade tankar som flaxar runt okontrollerat i medarbetarnas huvuden till att formulera och visualisera en tydlig målbild och plan som hela bolaget kan samlas kring. Men detta är givetvis lättare sagt än gjort. I föregående blogginlägg tittade vi på tre olika situationer där en roadmap kan skapa stort värde. I dagens blogginlägg tittar vi närmare på hur AddPro brukar hjälpa våra kunder med denna process

Läs Mer
Tre situationer där en IT-roadmap skapar stort värde
| 8 april, 2021

Det finns tre frågor som behöver besvaras när man står inför en förändring som man vill ska genomföras på ett kontrollerat sätt, nämligen: var befinner vi oss, vart vill vi och hur ser resan däremellan ut. Svårare än så är det inte, och ändå kan detta bli närmast oändligt komplext när man försöker göra det i verkligheten. Men vad är det som gör det så svårt att planera en förflyttning i till exempel en digital kontext, och hur kan AddPro underlätta detta?

Läs Mer
| 4 februari, 2021

Vi är väl alla överens om detta: digitaliseringen av arbetsmiljön är här för att stanna. Olika företag har kommit olika långt, men för många har transformationen accelererat det senaste året. Därför vill Mikael Roos, Arkitekt – Modern Work, lyfta frågan om hur vi går vidare från nuvarande tekniska nivå till nästa steg. Har du koll på hur det ser ut i din egen organisation och hur en flexibel arbetsplats ska utformas?


| 28 januari, 2021

Vi har tidigare skrivit om vikten av kontinuerligt lärande i dagens organisationer. Men hur ser det ut i praktiken och på vilket sätt fäster kompetenshöjningen bäst hos er? Med hjälp av anpassade processer och förändringsledning kan ny kunskap förmedlas och förankras i din organisation – här berättar vi hur det går till.


| 21 januari, 2021

De senaste åren har de flesta företag fördjupat sin digitala mognad. I vissa fall har det dock skett ad hoc, utan en genomtänkt plan. Frågan nu är hur man på bästa sätt arbetar vidare från dagens utgångsläge för att skapa samma nivå över hela organisationen. När den digitala transformationen har tagit ett stort kliv framåt, är det hög tid att etablera förändringen med hjälp av god förändringsledning.


| 29 oktober, 2020

AddPros målsättning är att följa med dig som kund på hela digitaliseringsresan. Genom att vara proaktiva vill vi förmedla kunskaper och insikter som möter omvärldens behov. För dig som vill ta digitaliseringsresan till nästa steg och vet att en digital omställning kan bidra till minskade kostnader, högre effektivitet och ökad säkerhet lanserar vi AddInspire – ett sätt för er organisation att få konkret vägledning framåt.


| 9 oktober, 2020

Får du löpande inspiration och möjligheter för dig som människa och kollega att utvecklas på kort och lång sikt? Fortbildning och kunskapsinhämtning är ju en pågående process i det moderna arbetslivet – med nya sätt att ta till sig kompetens behöver steget inte vara långt till nya insikter. Idag, mer än någonsin tidigare, är det extremt viktigt att förstå kunderna och förtjäna deras förtroende.