Bloggar - Sida 4 av 10 - AddPro
EN
Lita inte på någon – Zero Trust!

Den digitala världen blir allt osäkrare, men som tur är blir vi allt mer medvetna om hoten ute på nätet. På tv visar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, filmer för att väcka allmänhetens medvetenhet kring IT-säkerhet, men för IT-avdelningar är det inget nytt. Hoten ökar i både omfattning och blir allt mer avancerade. Håller de gamla skydden och säkerhetsstrategierna eller behövs det en förändrad syn på IT-säkerhet? Thomas Öberg är säkerhetsexpert här på AddPro och har själv sett hur IT-säkerhetsarbetet nu sakta håller på att förändras.

Läs Mer
RPA the AddPro Way – automatisering för ökad affärsnytta Del 3 av 3
| 16 april, 2020

När man tänker på automatisering så är det lätt hänt att man tänker att det är en väldigt teknisk aktivitet, och det är ju klart att teknik är en viktig komponent. Men det som avgör hur lyckad automatiseringen blir är faktiskt ofta det arbete som görs innan tekniken implementeras, med andra ord är det oftast klokt att göra en förstudie. 

Läs Mer
Sju tips för en säker och effektiv arbetsplats på distans
| 9 april, 2020

När pandemin sveper över jorden och lamslår samhällen och företag så lurar något annat i skuggorna och väntar på rätt tillfälle att slå till. Det låter som en thrillerroman med spänning och mystik men är i verkligheten mycket mörkare än så.

Läs Mer
Från verkstad till verklighet – vad är RPA och hur kan du använda det? Del 2 av 3
| 1 april, 2020

I föregående blogginlägg fick vi lära känna den mestadels fridfulle, men ibland smått koleriske, ekonomichefen Olle, som i sin strävan efter att minska felaktigheter i redovisningen bestämde sig för att titta närmare på RPA, Robotic Process Automation. I dagens blogginlägg gör han slag i saken och råkar dessutom ut för en situation som gör att han får oväntad nytta av RPA.

Läs Mer
Från buzzword till verkstad – vad är RPA och hur kan du använda det? Del 1 av 3
, | 19 mars, 2020

Med RPA eller Robotic Process Automation menas att man automatiserar ofta återkommande processer i en organisation. Det kan antingen göras genom att sätta upp fristående arbetsflöden som triggas igång exempelvis av att någon ansöker om något eller trycker på en knapp. Men RPA kan också handla om att man automatiserar direkt i ett programs användargränssnitt, alltså att man låter datorn klicka runt själv i programmet för att utföra rutinuppgifter. Vi ska i en serie av tre blogginlägg titta närmare på RPA och hur det kan användas för att skapa nytta i våra kunders verksamheter.

Läs Mer
| 12 mars, 2020

Molnet har snart blivit lika självklart för företags IT-avdelningar som användarhantering och mejlserverkonfigurering. Fördelarna med molnet är många, som till exempel skalbarhet, prestanda och säkerhet. Tyvärr klarar inte de publika molntjänsterna idag att leverera alla funktioner företag behöver. Behovet av egna lösningar kan vara rent tekniskt eller regulatoriskt, ni varken kan eller får flytta ut all IT och data i ett publikt moln. Men gamla system i källaren eller virtuella servrar i datahallen måste ändå kommunicera med era molntjänster, för ärligt talat är de ganska värdelösa annars. Lösningen heter hybrid IT, en blandning av molntjänster och virtuella och fysiska servrar.


| 3 mars, 2020

Vad har Säpo, AddPro och EU-direktivet NIS med ett kommunalägt vatten- och avloppsföretag att göra? Hur kan en workshop om hybrid-IT göra skillnad för ett företag som redan är till hundra procent i molnet? Denna lite osannolika samling av intressen och organisationer har sitt ursprung i att sex kommuner i södra Sverige 2009 gick samman och startade ett gemensamt kommunalt vatten- och avloppsbolag. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, bildades för att säkra drift och kompetensen inom vatten och avlopp, VA, för de sex kommunerna. Bolaget driftar idag 400 anläggningar samt ansvarar för underhåll och utvecklingen inom VA för regionen.


| 27 februari, 2020

En egen server i källaren är kanske inte bara en trygghet för IT-avdelningen utan också en förutsättning för verksamheten. Det finns många företag som har ett IT-bagage från tiden före molnet som helt enkelt inte kan migrera i en handvändning, till exempel för att de är beroende av ett gammalt affärssystem eller någon annan legacy-applikation. Hybrid-IT är lösningen som knyter ihop molnet med serverbaserade legacy-system. Kent Ekensteen är seniorkonsult på AddPro och har sett allt för många IT-ansvariga som krampaktigt håller fast i gamla system och därigenom missar fördelarna med att gå mot en hybrid IT-miljö.


| 18 februari, 2020

AddPro anordnar ibland så kallade Lunch & Learn-träffar. Över en lunch bjuds åhörarna på en presentation av ett aktuellt IT-ämne. Per Johansson på Södra Hallands Kraft deltog vid ett sådant tillfälle som berörde säkerheten i Microsoft Office 365, ett ämne som är extra viktigt för Per och företaget han arbetar på.


| 11 februari, 2020

Effektivitet och affärsnytta kommer ofta ifrån att organisationen använder sina digitala verktyg på smarta och innovativa sätt. Att effektivisera vardagsprocesser skapar utrymme för mer värdeskapande arbete och en effektiv kommunikation kan öppna upp för innovation. Vad gör du som chef för att motivera alla att nyfiket utforska möjligheterna med era digitala verktyg?