AddPro Alert - AddPro
EN

AddPro Alert

AddPro Alert underlättar hanteringen av era serviceavtal, varnar i god tid innan avtalsförändring och underlättar er budgetplanering. Här samlas alla era serviceavtal – oavsett leverantör. Få total översikt – både för er hård- och mjukvaru-support.

Datadrivna verksamheter har omfattande servicebehov; olika avtal med olika löptider hos olika leverantörer skapar behov av översikt. Med Addpro Alert får ni den översikten.
AddPro Alert är en rådgivande funktion bemannad av specialister som hjälper dig tillgodose verksamhetens behov i service- och supportfrågor.

VÄLKOMMEN TILL ADDPROS SERVICEPORTAL.
Har ni valt AddPro som servicepartner så ombesörjer vi förvaltningen av era avtal i vår Serviceportal. Via vår hemsida har ni då alla era hårdvaru- och mjukvaruavtal med garanti- och avtalsinformation samlade på ett ställe. AddPro står för en aktiv bevakning under avtalsperioden och portalen genererar en påminnelse när ett avtal behöver förnyas. Ni får kontroll över aktuella servicenivåer och kan enkelt ändra dessa vid behov. Tillägg och borttagande av produkter görs på samma sätt. Service- eller felanmälan kan också göras i portalen. Allt detta sammantaget gör administrationen för er som kund enklare och era IT-systems driftskostnader blir lättare att budgetera.