Vad är beslutsstöd BI? - AddPro
EN

Beslutsstöd med BI

Rätt information räcker inte för att du ska kunna fatta rätt beslut. Den måste också vara tillgänglig och begriplig i sammanhanget. Det är då du sträcker dig efter BI-verktyget, eller som vi föredrar att kalla det, beslutsstödet.

När du så att säga vet vad du vet, kan du hitta nycklarna som ökar både effektiviteten och lönsamheten. Du får insikter som kan hjälpa dig hitta nya sätt att jobba för ännu bättre resultat.

För att beslutsstöd ska vara ett verkligt stöd måste det vara tillgängligt närhelst du behöver det och från vilken enhet du än råkar använda för tillfället. Därför använder vi plattformen Power BI, en del av Microsoft Office 365.

Vår breda och djupa förståelse för verksamheter såväl inom offentlig sektor som i näringslivet ger oss tillsammans med vår erfarenhet från systemutveckling och integration, en nära nog oöverträffad grund för att utveckla verktyg för beslutsstöd i molnet.

Området befinner sig under stark utveckling. Snart är beslutsstöd inte bara ett sätt att lyfta och presentera information som redan finns i organisationen. Med nya metoder kommer du också att få framåtblickande analyser.

AddPro är självfallet en del av den utvecklingen. När du väljer att arbeta med oss blir ditt företag det också.

AddPro Försäljning

AddPro Försäljning
solutions@addpro.se 040 59 24 00

Hyllie Vattenparksgata 12 C