AddPro är en viktig partner i Region Skånes förstärkning i samband med covid-19. - AddPro
EN

AddPro är en viktig partner i Region Skånes förstärkning i samband med covid-19.

AddPro är och har varit en viktig partner till Region Skånes förstärkning i samband med covid-19. Då betydligt fler än vanligt av Region Skånes medarbetare arbetar hemifrån behövdes det en enklare åtkomst till Region Skånes intranät. AddPro bidrog till att få till stånd denna lösning med kort varsel, säger Victoria Sundin, Kommunikationschef Område för Digitala medier

AddPro har dessutom stöttat Region Skåne med att ta fram olika tjänster, bland annat en Business Intelligence-lösning för beslutsunderlag.

För att säkerställa den externa och interna kommunikationen har AddPro även gått över till 24/7 beredskap för applikationssupport.”

 

“Jag är otroligt stolt över vårt samarbete med Region Skåne och hur vi tillsammans skapat en fungerade lösning under rådande omständigheter. Vår långa erfarenhet inom applikationsförvaltning och utveckling tillsammans med engagerade medarbetare med rutin har varit framgångsfaktorer för samarbetet”.  Christian Björkqvist, Consultant Team Manager AddPro

“Vi på AddPro är vana vid snabba skiften och omställningar och ser utmaningar och lösningar snarare än problem och den tesen kommer vi alltid att fortsätta driva, det sitter i vårt DNA! Vi är extra glada över att snabbt ha kunnat hjälpa Region Skåne och deras personal i en situation när det behövs som bäst både för deras organisation och för hela samhället! Nicklas Persson, VD AddPro