EN

ADDPRO ALERT UNDERLÄTTAR HANTERINGEN AV ERA SERVICEAVTAL, VARNAR I GOD TID INNAN avtalsförändring och underlättar er budgetplanering.

Jag vill bli kontaktad om AddPro Alert

KONTAKTA MIG

Här samlas alla era serviceavtal – oavsett leverantör. Logga in för total översikt - både för er hård- och mjukvaru-support.

Jag använder redan AddPro Alert

LOGGA IN

VAD KAN ADDPRO ALERT GÖRA FÖR ER?

Datadrivna verksamheter har omfattande servicebehov; olika avtal med olika löptider hos olika leverantörer skapar behov av översikt. Med Addpro Alert får ni den översikten.

AddPro Alert är en rådgivande funktion bemannad av specialister som hjälper dig tillgodose verksamhetens behov i service- och supportfrågor.

Hjälper er att förhandla med tillverkaren 
och ta fram nya lösningar/avtalsformer

AlIt är samlat i en strukturerad form

Proaktiv bevakning av service- och supportavtal

Få kontroll på er produktionsmiljö och varningar innan avtal upphör

Fördela kostnader internt genom fakturering mot önskad avdelning

Kostnadseffektivt verktyg

Enklare budgetering i samband med maskinbyte vid införande av nya lösningar

Sökmöjligheter

Flexibelt och enkelt verktyg att använda

Hjälper er att veta var produkten är placerad samt vem som ansvarar för produkten


EN AV ADDPROS MEST UPPSKATTADE TJÄNSTER

FLER ÄN

300

AKTIVA KUNDER

FLER ÄN

150 000

REGISTRERADE OBJEKT

100%

KONtROLL

KONTAKTA OSS

VÄLKOMMEN TILL ADDPROS SERVICEPORTAL.

Har ni valt AddPro som servicepartner så ombesörjer vi förvaltningen av era avtal i vår Serviceportal. Via vår hemsida har ni då alla era hårdvaru- och mjukvaruavtal med garanti- och avtalsinformation samlade på ett ställe. AddPro står för en aktiv bevakning under avtalsperioden och portalen genererar en påminnelse när ett avtal behöver förnyas. Ni får kontroll över aktuella servicenivåer och kan enkelt ändra dessa vid behov. Tillägg och borttagande av produkter görs på samma sätt. Service- eller felanmälan kan också göras i portalen. Allt detta sammantaget gör administrationen för er som kund enklare och era IT-systems driftskostnader blir lättare att budgetera.