Därför ökar behovet av 24×7 support

Idag är det viktigt för många att kunna kombinera arbetsliv och privatliv på ett balanserat sätt. Istället för att medarbetare går ner i arbetstid för att hinna hämta och lämna på förskolan, vabba med mera arbetar man in tiden, under andra tider på dygnet. Den moderna arbetsplatsen gör detta möjligt.

Säkra din mobila arbetsplats med Enterprise Mobility + Security
| 13 april, 2017

Det mobila arbetslivet är något som har varit på gång under en lång tid men som generellt sett inte har skapat de tydliga värden som har föranlett de investeringar som krävs. I dagens föränderliga arbetsklimat är det mer eller mindre ett krav att förutsättningar för ett flexibelt arbetssätt motsvarar de förväntningar som ställs avseende produktivitet och säkerhet för att skapa konkurrenskraft i den bransch man verkar i. Det är här Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) har betydelse.

Att handla upp IT – hur svårt kan det vara?
| 6 april, 2017

Vi har blivit så mycket bättre på att upphandla IT vilket är glädjande för oss alla i allmänhet och den nyttjande IT-användaren i synnerhet. Vi behöver inte skruva tillbaka klockan speciellt mycket för att se en helt annan nytta med resultaten av dessa upphandlingar. Det har inte ens varit ovanligt att dessa fick göras om och göras mer rätt vilket av förklarliga skäl drev onödiga kostnader och tog onödig tid i anspråk.

Ökad säkerhet med Windows 10 Enterprise
| 31 mars, 2017

Cybersäkerhet är ett område som utvecklas i takt med att nya hotbilder framträder. Säkerhetshot är vanligare än vad man tror och det är en fråga som berör alla organisationer. Statistiskt sätt tar det 200 dagar för företag att upptäcka intrång. Det sägs att det finns två typer av företag; de som vet att de har blivit utsatta för intrång och de som inte har upptäckt det.

Därför bör du säkra dina dokument i Office 365
| 24 mars, 2017

En av de vanligaste frågorna som kommer upp i diskussionerna kring Office 365 är säkerhet och backup av dokument samt mail. Den största osäkerheten som vi möter är vilken typ av säkerhet och backup som ingår som standard i molntjänsterna av Office 365, och är de tillräckliga? I detta blogginlägg kommer vi att förtydliga vad som ingår och vad vi rekommenderar att verksamheten kompletterar med för att få en säkrad Office 365 lösning.

| 16 mars, 2017

Den digitala utvecklingen går otroligt fort. Både i media och i branschen pratas det mycket om molnet. Vad innebär egentligen molnet och vem är det till för? I detta blogginlägg flyger vi upp i molnet och förklarar relevanta molnbegrepp.


| 3 mars, 2017

Utvecklingen och den digitala transformationen sker just nu otroligt snabbt i näringslivet och privat. Företag och organisationer som inte utnyttjar den digitala kraften kommer ohjälpligt hamna på efterkälken och konkurrenterna kommer att skaffa sig konkurrensfördelar som blir svåra och i vissa fall omöjliga att hämta in.

Om du tycker det går snabbt idag, passa på och njut, det kommer nämligen aldrig att gå så här långsamt igen!


| 24 februari, 2017

Microsoft ökar takten med Office365 familjen och lanserar löpande nya appar. Fokus på dessa nya appar är att öka produktiviteten hos användaren och hjälpa dem att bli effektivare i deras vardag. I detta inlägg dyker vi ner i Microsofts produktnyheter som är nyligen lanserade och annat som kan vara intressant:


| 17 februari, 2017

Idag fattas fler och fler beslut kring IT projekt i verksamheten utan att IT-ansvariga är inblandade. För att hänga med och kunna hjälpa verksamheten till smarta val behöver IT-avdelningen vara i framkant i teknik och ha förståelse för verksamhetens krav samt behov. IT är både teknik, taktik och strategi.


| 3 februari, 2017

Att informationsteknologin utvecklas snabbt är knappast någon nyhet. Men de senaste årens utveckling ställer många av våra förutfattade meningar på kant. Gamla regler gäller helt enkelt inte längre. Tjänstebaserad IT kan inte ses som en kostnad, det är ett konkurrensmedel.


Sida 1 av 212