EN
Fem steg från ostrukturerade tankar till en gemensam plan

Att skapa en roadmap innebär att göra en resa från ostrukturerade tankar som flaxar runt okontrollerat i medarbetarnas huvuden till att formulera och visualisera en tydlig målbild och plan som hela bolaget kan samlas kring. Men detta är givetvis lättare sagt än gjort. I föregående blogginlägg tittade vi på tre olika situationer där en roadmap kan skapa stort värde. I dagens blogginlägg tittar vi närmare på hur AddPro brukar hjälpa våra kunder med denna process

Läs Mer
Tre situationer där en IT-roadmap skapar stort värde
| 8 april, 2021

Det finns tre frågor som behöver besvaras när man står inför en förändring som man vill ska genomföras på ett kontrollerat sätt, nämligen: var befinner vi oss, vart vill vi och hur ser resan däremellan ut. Svårare än så är det inte, och ändå kan detta bli närmast oändligt komplext när man försöker göra det i verkligheten. Men vad är det som gör det så svårt att planera en förflyttning i till exempel en digital kontext, och hur kan AddPro underlätta detta?

Läs Mer
Modern Workplace 2.0 – när tekniken tar nästa steg
| 4 februari, 2021

Vi är väl alla överens om detta: digitaliseringen av arbetsmiljön är här för att stanna. Olika företag har kommit olika långt, men för många har transformationen accelererat det senaste året. Därför vill Mikael Roos, Arkitekt – Modern Work, lyfta frågan om hur vi går vidare från nuvarande tekniska nivå till nästa steg. Har du koll på hur det ser ut i din egen organisation och hur en flexibel arbetsplats ska utformas?

Läs Mer
Kundanpassad utbildning – nyckel för framgångsrika IT-projekt
| 28 januari, 2021

Vi har tidigare skrivit om vikten av kontinuerligt lärande i dagens organisationer. Men hur ser det ut i praktiken och på vilket sätt fäster kompetenshöjningen bäst hos er? Med hjälp av anpassade processer kan ny kunskap förmedlas och förankras i din organisation – här berättar vi hur det går till.

Läs Mer
Tips för en lyckad etablering i den digitala förändringen
| 21 januari, 2021

Det senaste året har de flesta företag fördjupat sin digitala mognad. I vissa fall har det dock skett ad hoc, utan en genomtänkt plan. Frågan nu är hur man på bästa sätt arbetar vidare från dagens utgångsläge för att skapa samma nivå över hela organisationen. När den digitala transformationen har tagit ett stort kliv framåt, är det hög tid att etablera förändringen med hjälp av god förändringsledning.

Läs Mer
| 29 oktober, 2020

AddPros målsättning är att följa med dig som kund på hela digitaliseringsresan. Genom att vara proaktiva vill vi förmedla kunskaper och insikter som möter omvärldens behov. För dig som vill ta digitaliseringsresan till nästa steg och vet att en digital omställning kan bidra till minskade kostnader, högre effektivitet och ökad säkerhet lanserar vi AddInspire – ett sätt för er organisation att få konkret vägledning framåt.


| 9 oktober, 2020

Får du löpande inspiration och möjligheter för dig som människa och kollega att utvecklas på kort och lång sikt? Fortbildning och kunskapsinhämtning är ju en pågående process i det moderna arbetslivet – med nya sätt att ta till sig kompetens behöver steget inte vara långt till nya insikter. Idag, mer än någonsin tidigare, är det extremt viktigt att förstå kunderna och förtjäna deras förtroende.


| 2 oktober, 2020

När företagets chef ska ställa sig inför de anställda och berätta att hon är gravid och kommer ta tjänstledigt ett år – då används entréhallens atrium där alla får plats. När ekonomichefen däremot behöver informera om nya regler för tjänsteresor så räcker mötesrummet på plan 3 i bortre hörnet. Så var det förr. I vår uppdaterade digitala arbetsmiljö använder vi i stället digitala verktyg som Teams-möten, Teams Live Events och Teams Rooms – men vad är skillnaden?


| 17 september, 2020

Allting går hela tiden lite snabbare i den tid vi lever. Innovationer uppstår och sprids med hög hastighet över världen. En spridning som tog flera år att uppnå 1950 tar bara några veckor när vi är i 2020-talet. Vad som händer 2040 kan vi inte föreställa oss, men vad ser några av AddPros ledande personer genom framtidsglasögonen?


| 15 september, 2020

När du har glidit in på tanken att automatisering är en bra idé så är det dags att konkretisera planerna. Kanske har du börjat att testa RPA-lösningar i någon del av verksamheten. Men hur kan resten av organisationen nyttja de automatiserade processerna för att nå högre resultat och minska stressen?