Digitalisering - AddPro
EN
En ny upplevelse för medarbetarna med Microsoft Viva och AddPro (EXP)

Vi har genomgått en stor förändring vad gäller vårt sätt att arbeta och det steget vi har tagit kan närmast liknas med när PCn först slog igenom på våra kontor. A...

Tre situationer där en IT-roadmap skapar stort värde
8 april, 2021

Det finns tre frågor som behöver besvaras när man står inför en

Modern Workplace 2.0 – när tekniken tar nästa steg
4 februari, 2021

Vi är väl alla överens om detta: digitaliseringen av arbetsmiljön är här för att stanna. Olika företag har kommit olika långt, men för många har transformationen ...

Kundanpassad utbildning – nyckel för framgångsrika IT-projekt
28 januari, 2021

Vi har tidigare skrivit om vikten av kontinuerligt lärande i dagens organisationer. Men hur ser det ut i praktiken och på vilket sätt fäster kompetenshöjningen bäst hos er...

21 januari, 2021

De senaste åren har de flesta företag fördjupat sin digitala mognad. I vissa fall har det dock skett ad hoc, utan en genomtänkt plan. Frågan nu är hur man på bästa s...


29 oktober, 2020

AddPros målsättning är att följa med dig som kund på hela digitaliseringsresan. Genom att vara proaktiva vill vi förmedla kunskaper och insikter som möter omvärldens...


9 oktober, 2020

Får du löpande inspiration och möjligheter för dig som människa och kollega att utvecklas på kort och lång sikt? Fortbildning och kunskapsinhämtning är ju en pågå...


17 september, 2020

Allting går hela tiden lite snabbare i den tid vi lever. Innovationer uppst...


15 september, 2020

När du har glidit in på tanken att automatisering


10 september, 2020

IT är en förkortning av informationsteknik, men teknik är idag inte längre lika viktigt i en värld som lever i en ständig

1 september, 2020

Automatisering, så slipper du slösa bort dina resurser på onödiga arbetsuppgifter. För dig som vill ägna mer tid åt företagets affär och mindre tid till företagets...


19 mars, 2020

Med RPA eller Robotic Process Automation menas att man automatiserar ofta återkommande processer i en organisation. Det kan antingen göras genom att sätta upp fristående...


24 januari, 2020

Den digitala arbetsplatsen eller som vi allt oftare kallar den – Modern workplace, är inte en fysisk plats. Det är mer ett sätt att jobba och framför allt ett sätt f...


22 november, 2019

Motiveringen till att AddPro utsetts till 2019 års Modern Workplacepartner inleds med ”För att med starkt kundfokus adresserat kommunikations- och samarbetsutmaningar hos en...


2 oktober, 2019

Världen förändras och företag måste ständigt anpassa sig till nya förutsättningar och befinna sig i en ständig innovationsprocess. Varje dag presenteras nya digital...


26 september, 2019

Vikten av att känna av stämningen bland dina medarbetare har i grunden inte förändrats med digitaliseringen. Det handlar fortfarande om att se individen, bygga en relati...


17 september, 2019

En resa till molnet kan gå snabbt. Fråga Opus Bilprovning, de gjorde det på 18 månader. Med en tydlig plan baserad på en noggrann analys flyttades all IT från gamla se...


10 september, 2019

Våra kontor och arbetssätt är i ständig utveckling. Nya digitala verktyg


26 augusti, 2019

Chefen har fått en ny roll. Långt bort är brukspatronen som stoppade tummarna innanför hängslena och röt ut order. Ny teknik och nya värderingar förändrar inte bara...