Bloggar - Sida 2 av 10 - AddPro
EN
Redo för nästa steg i digitaliseringsresan? Boka en AddInspire!

AddPros målsättning är att följa med dig som kund på hela digitaliseringsresan. Genom att vara proaktiva vill vi förmedla kunskaper och insikter som möter omvärldens behov. För dig som vill ta digitaliseringsresan till nästa steg och vet att en digital omställning kan bidra till minskade kostnader, högre effektivitet och ökad säkerhet lanserar vi AddInspire – ett sätt för er organisation att få konkret vägledning framåt.

Läs Mer
Så betydelsefullt blir kontinuerligt lärande för individ och organisation i en snabbrörlig och digital era
| 9 oktober, 2020

Får du löpande inspiration och möjligheter för dig som människa och kollega att utvecklas på kort och lång sikt? Fortbildning och kunskapsinhämtning är ju en pågående process i det moderna arbetslivet – med nya sätt att ta till sig kompetens behöver steget inte vara långt till nya insikter. Idag, mer än någonsin tidigare, är det extremt viktigt att förstå kunderna och förtjäna deras förtroende.

Läs Mer
Anpassa arenan för publiken i Teams Meeting och Teams Live med hjälp av Teams Rooms
| 2 oktober, 2020

När företagets chef ska ställa sig inför de anställda och berätta att hon är gravid och kommer ta tjänstledigt ett år – då används entréhallens atrium där alla får plats. När ekonomichefen däremot behöver informera om nya regler för tjänsteresor så räcker mötesrummet på plan 3 i bortre hörnet. Så var det förr. I vår uppdaterade digitala arbetsmiljö använder vi i stället digitala verktyg som Teams-möten, Teams Live Events och Teams Rooms – men vad är skillnaden?

Läs Mer
AddPro följer med kunderna in i framtiden
| 17 september, 2020

Allting går hela tiden lite snabbare i den tid vi lever. Innovationer uppstår och sprids med hög hastighet över världen. En spridning som tog flera år att uppnå 1950 tar bara några veckor när vi är i 2020-talet. Vad som händer 2040 kan vi inte föreställa oss, men vad ser några av AddPros ledande personer genom framtidsglasögonen?

Läs Mer
Så kan RPA bidra till att effektivisera och automatisera din verksamhet och din affär
| 15 september, 2020

När du har glidit in på tanken att automatisering är en bra idé så är det dags att konkretisera planerna. Kanske har du börjat att testa RPA-lösningar i någon del av verksamheten. Men hur kan resten av organisationen nyttja de automatiserade processerna för att nå högre resultat och minska stressen?

Läs Mer
| 10 september, 2020

IT är en förkortning av informationsteknik, men teknik är idag inte längre lika viktigt i en värld som lever i en ständig innovationsprocess. Hårdvara är inte i fokus när servrar och rackskåp i källare runt om i världen pensioneras och data och system flyttas ut i molnet. Fokus hamnar på funktion istället. Det finns även en förflyttning inom molnet där virtualiserade servrar går mot standardiserade plattformar och system – Software as a Service. Men vad händer med  IT-avdelningen när drift av system inte längre är fokus?


| 3 september, 2020

Det har hänt mycket sedan AddPro startade hösten 2000. Världen har genomgått flera teknologiskiften och vi har svårt att föreställa oss hur vi faktiskt klarade oss utan moderna digitala verktyg och fick nöja oss med 56.6k modem och en dator med Pentium 4-processor. Men det är inte bara AddPro, IT-branschen och digitala verktyg som gjort en resa, Sverige har blivit en nation i framkant av utvecklingen och digitaliseringen med en av världens hetaste start-up scener.


| 1 september, 2020

Automatisering, så slipper du slösa bort dina resurser på onödiga arbetsuppgifter. För dig som vill ägna mer tid åt företagets affär och mindre tid till företagets manuella processer och rutiner är möjligheterna med automatisering en stor lättnad. Så varför vänta? Börja se över dina flöden du också, redan nu, som nästa steg av din digitaliseringsresa.


| 28 augusti, 2020

Ibland är det en briljant idé om en ny produkt, innovation eller tjänst som startar ett företag, eller så är det viljan att göra en bättre leverans till kunderna och att vända på perspektivet. Att sätta kunden i centrum och fokusera på deras behov och framgång.


| 27 augusti, 2020

Medarbetarna i din organisation arbetar med sina företagsdatorer på olika platser. Det ger en frihetskänsla – men är också riskabelt. För att det ökade antalet varningssignaler ska kunna registreras och bedömas behöver dagens IT-säkerhet uppdateras. Enskilda system eller personer inom företaget klarar inte av att skilja på farliga och ofarliga signaler. AddPros nya SOC-lösning adderar en central dimension till ditt säkerhetsarbete!