EN
Molnet möjliggör proaktiv IT med snabba och skalbara nätverkstjänster – wifi som tjänst

Ända sedan molnet började ta form i mitten av 1990-talet har företag dragit nytta av fördelarna det erbjuder. I början var det mest en kanal att kommunicera i men med tiden har funktionaliteten växt sig allt större och starkare. Molntjänster är idag affärskritiska för många företag och en plats för innovation och affärsutveckling.

Läs Mer
11 tips för att optimera era IT-investeringar
| 30 juni, 2020

För många företag är IT den största utgiftsposten efter personalkostnader. Därför är det viktigt att besluten kring och genomförandet av IT-investeringar görs på rätt sätt. Att som CFO ha en stark, beslutsfattande position när det kommer till IT-investeringar är därför allt vanligare, då rollen är allt mer involverad i bolagets IT-strategi än tidigare. Utmaningarna i denna roll är många och vi har samlat på oss några tips, som gäller oavsett bransch och verksamhet.

Läs Mer
Wifi som tjänst –har du rätt kapacitet hela tiden?
| 24 juni, 2020

Kommer du ihåg när du var liten och din mamma köpte nya vinterskor till dig tidigt på hösten? Hon köpte alltid lite för stora skor och planen var att du skulle växa i dem. Men vad hände? Antingen förblev de för stora under hela vintern eller så blev de allt för snabbt för små. Tiden de passade bra var alltid för kort.

Läs Mer
Frigör kapital genom att inte äga er IT
| 23 juni, 2020

Öka flexibiliteten och frigör kapital genom att betala en månadskostnad istället för att göra stora IT-investeringar. Många bolag är lönsamma men har ändå behov av att frigöra kapital för att klara både tillväxt och soliditetsmål.

– Genom att undvika stora investeringar inom IT kan pengarna istället användas till att investera i kärnverksamheten som bättre stöder företagets tillväxtmål, säger Mats Läckgren, CFO AddPro.

Läs Mer
Förändring sker sällan av sig själv – AddChange och Microsoft Service Adoption Framework visar vägen
| 26 maj, 2020

Har dina medarbetare blivit förändringströtta? Får du ständigt höra att de inte orkar med ett verktyg till som de måste lära sig? Idag är det ingen idé att implementera ett nytt verktyg om du inte direkt kan visa att det dagliga arbetet blir effektivare och roligare. Förändring inom IT påverkar hela organisationen och verksamhetsutveckling gör ibland ont, om det inte förberetts på rätt sätt med hjälp av klok förändringsledning.

Läs Mer
| 13 maj, 2020

I en tidigare artikel berättade vår säkerhetsexpert Thomas Öberg om SIEM-system, vad det är och varför du behöver ett. I den här artikeln presenterar Thomas Microsofts egen SIEM-lösning som heter Sentinel.


| 6 maj, 2020

Security Information and Event Management, SIEM, är ett säkerhetsverktyg med flera avancerade funktioner som hjälper IT och säkerhetsansvariga att skydda företagets data, användare och enheter mot hot, intrång och hackerattacker. SIEM skapa en säker IT-miljö genom att leta efter avvikelser i användarnas beteendemönster och därigenom förekomma och hindra intrång.


| 23 april, 2020

I ett tidigare inlägg skrev vår säkerhetsexpert Thomas Öberg om användarnas förändrade beteende och hur det inte går att skydda företag som går ut i molnet med höga murar av traditionell IT-säkerhet. Hoten mot företag ökar och då framför allt ID-kapningar. Thomas presenterade i inlägget den nya IT-säkerhetsstrategi Zero Trust. I detta inlägg kan du läsa om vad Zero Trust egentligen är.


| 22 april, 2020

April blir en händelserik månad i Microsoft 365 världen med många nyheter och namnändringar. I detta blogginlägg går vi kort igenom en del av de nyheter som Microsoft släpper under april månad. 


| 16 april, 2020

Den digitala världen blir allt osäkrare, men som tur är blir vi allt mer medvetna om hoten ute på nätet. På tv visar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, filmer för att väcka allmänhetens medvetenhet kring IT-säkerhet, men för IT-avdelningar är det inget nytt. Hoten ökar i både omfattning och blir allt mer avancerade. Håller de gamla skydden och säkerhetsstrategierna eller behövs det en förändrad syn på IT-säkerhet? Thomas Öberg är säkerhetsexpert här på AddPro och har själv sett hur IT-säkerhetsarbetet nu sakta håller på att förändras.