EN
HybridizeIT Workshop – så hanterar du din hybrid IT i praktiken

Molnet har snart blivit lika självklart för företags IT-avdelningar som användarhantering och mejlserverkonfigurering. Fördelarna med molnet är många, som till exempel skalbarhet, prestanda och säkerhet. Tyvärr klarar inte de publika molntjänsterna idag att leverera alla funktioner företag behöver. Behovet av egna lösningar kan vara rent tekniskt eller regulatoriskt, ni varken kan eller får flytta ut all IT och data i ett publikt moln. Men gamla system i källaren eller virtuella servrar i datahallen måste ändå kommunicera med era molntjänster, för ärligt talat är de ganska värdelösa annars. Lösningen heter hybrid IT, en blandning av molntjänster och virtuella och fysiska servrar.

Läs Mer
Så löser workshopen HybridizeIT IT-gapet mellan funktion och verksamhet för NSVA
| 3 mars, 2020

Vad har Säpo, AddPro och EU-direktivet NIS med ett kommunalägt vatten- och avloppsföretag att göra? Hur kan en workshop om hybrid-IT göra skillnad för ett företag som redan är till hundra procent i molnet? Denna lite osannolika samling av intressen och organisationer har sitt ursprung i att sex kommuner i södra Sverige 2009 gick samman och startade ett gemensamt kommunalt vatten- och avloppsbolag. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, bildades för att säkra drift och kompetensen inom vatten och avlopp, VA, för de sex kommunerna. Bolaget driftar idag 400 anläggningar samt ansvarar för underhåll och utvecklingen inom VA för regionen.

Läs Mer
Sitter du fast i inboxade on-premlösningar? Hybrid-IT är nyckeln till säkerhet
| 27 februari, 2020

En egen server i källaren är kanske inte bara en trygghet för IT-avdelningen utan också en förutsättning för verksamheten. Det finns många företag som har ett IT-bagage från tiden före molnet som helt enkelt inte kan migrera i en handvändning, till exempel för att de är beroende av ett gammalt affärssystem eller någon annan legacy-applikation. Hybrid-IT är lösningen som knyter ihop molnet med serverbaserade legacy-system. Kent Ekensteen är seniorkonsult på AddPro och har sett allt för många IT-ansvariga som krampaktigt håller fast i gamla system och därigenom missar fördelarna med att gå mot en hybrid IT-miljö.

Läs Mer
SecureIT gav Södra Hallands Kraft säkrare IT
| 18 februari, 2020

AddPro anordnar ibland så kallade Lunch & Learn-träffar. Över en lunch bjuds åhörarna på en presentation av ett aktuellt IT-ämne. Per Johansson på Södra Hallands Kraft deltog vid ett sådant tillfälle som berörde säkerheten i Microsoft Office 365, ett ämne som är extra viktigt för Per och företaget han arbetar på.

Läs Mer
Fem saker i Microsoft 365 som stärker affärsprocessen – för dig som vill tänka nytt och arbeta effektivare
| 11 februari, 2020

Effektivitet och affärsnytta kommer ofta ifrån att organisationen använder sina digitala verktyg på smarta och innovativa sätt. Att effektivisera vardagsprocesser skapar utrymme för mer värdeskapande arbete och en effektiv kommunikation kan öppna upp för innovation. Vad gör du som chef för att motivera alla att nyfiket utforska möjligheterna med era verktyg?

Läs Mer
| 4 februari, 2020

Allt för många företag tycker att en bra brandvägg, ett uppdaterat virusskydd och ett kodlås på serverrummet är den borg och vallgrav som behövs för att skydda sina medarbetare och skapa god informationssäkerhet. Men vad händer när dina medarbetare ger sig ut på äventyr i molnet? Vem skyddar dem då? Ett sätt att bygga en stark rustning för dina användare och data är genom att implementera Microsoft 365.


, | 24 januari, 2020

Den digitala arbetsplatsen eller som vi allt oftare kallar den – Modern workplace, är inte en fysisk plats. Det är mer ett sätt att jobba och framför allt ett sätt för dig att samarbeta och kommunicera med dina kolleger. Linnéa Henriksson är förändringsledare på AddPro. Hon ser att styrkan i Modern workplace inte bara är tekniken bakom. Istället är det samarbetet mellan människor som skapar värde.


| 20 januari, 2020

Hur hög är säkerheten på ditt företag? De flesta datorer säljs med ett virusprogram och troligen har ni lösenord på kontorets trådlösa nätverk – du vet det som står på whiteboard-tavlan i konferensrummet. Men hur ser det egentligen ut nu när kollegorna är ute i molnet och arbetar? Säkerheten brukar inte hamna i fokus förrän något händer.


| 12 december, 2019

Friluftsfrämjandet är mycket mer än bara Skogsmulle och förskolan I Ur och Skur. Med målet att förbättra folkhälsan genom skidåkning, som motvikt till långa arbetsdagar och monotona arbetsuppgifter, startades Friluftsfrämjandet 1892 under namnet Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige.


| 3 december, 2019

Data och information är det nya guldet. Att skydda det från obehöriga eller att den går förlorad blir att viktigare, affärskritiskt faktiskt. Mängden data vi hanterar idag gör det också svårt att hålla ordning på vad som är känslig data, offentlig data och vem som har behörighet till respektive.