Change Management

Förändringsledning är ett strukturerat sätt att vägleda individer, grupper och organisationer från en aktuell situation till en ny position. 

Kontakta oss
Stäng

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Genom att få de inblandade att förstå varför förändringen är nödvändig går det att uppnå beteendeförändringar som leder till att förändringarna blir bestående. Om projektledarna i exempelvis ett IT-projekt fokuserar på att implementera ett nytt IT-system, arbetar de parallellt med förändringsledarna för att användarna både ska kunna och vilja använda det nya verktyget.

Om en förändring inte ger den effekten och vinsten som ledningen räknade med eller om det finns motstånd och utmaningar med att få samsyn i verksamheten. Exempel kan vara att resan till molnet inte gav den effekten på produktivitet som man räknade med, eller att det nya verktyget som rullats ut till alla medarbetena inte används som planerat och att de faller tillbaka på gamla arbetssätt.

AddPro har certifierade förändringsledare samt konsulter med stor erfarenhet av att införa arbetssätt och verktyg till verksamheten. AddPro kan erbjuda alla delar i ett förändringsarbete som t.ex. verksamhetskonsulter, förändringsledare, utbildare och konsulter med teknisk förståelse.

Vanligen involveras en förändringsledare från AddPro i projektleveranser där verksamheten kräver förändring eller där ett tekniskt projekt inte har skapat det värde som förväntades. Här blir det en stor fördel att anlita en förändringsledare från AddPro eftersom resurstillsättning och -allokering hanteras internt på AddPro. Vanligen levereras förändringsledartjänster mot löpande räkning.