Governance

Strukturerat arbete med efterlevnad av lagar och regler samt förvaltning av tjänster, system och verksamhetsutvecklingsinitiativ.

Kontakta oss
Stäng

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Alla organisationer behöver säkerställa efterlevnad av de lagar och regler som finns för den specifika bransch de verkar i. Det är inte bara något som företag och organisationer ska göra – det är också något som de allt oftare måste kunna bevisa att de gör. Oavsett om anledningen är av tvingande karaktär eller för att öka sin konkurrenskraft kan AddPro hjälpa ert företag med ett strukturerat arbete för efterlevnad av lagar och regler. 

Syftet med förvaltningsmodeller är att med hjälp av tydliga strukturer hantera det stöd av digitala lösningar en organisation använder med hjälp av rutiner, processer och verktyg som säkerställer ett effektivt genomförande av förvaltningsuppdraget. 

Den stora utmaningen med att certifiera sin organisation mot olika regelverk samt att säkerställa att digitala tjänster och initiativ förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt är att bedriva arbetet strukturerat, konsekvent och löpande. AddPro har både verktyg, metoder och erfarenhet av att bedriva compliancearbete och att ta fram förvaltningsmodeller.​

Säkerställa efterlevnad av de lagar och regler som företaget lyder under. Det är inte alltid möjligt att frigöra interna resurser till att arbeta med efterlevnadsfrågor och kunskapen inom området kanske inte finns att tillgå och då behövs externa resurser. Genom att införa förvaltningsmodeller kan kunder öka effektiviteten och höja kvaliteten och samtidigt minska kostnaden för IT-förvaltning.

Tjänsterna kan levereras med enskilda verksamhetskonsulter, men med fördel ett team tillsammans med teknisk eller områdesspecifik kunskap.

Det går att kombinera fördelar från olika förvaltningsmodeller och undvika deras nackdelar för att effektivisera ytterligare och kombinera affärsmässig förvaltningsstyrning via modeller som till exempel tjänstestyrning ITIL och pm3. Vanligtvis utvecklar organisationer egna modeller eller genomför anpassningar av befintliga modeller. Ofta finns även behov av varianter av förvaltningsmodeller för att kunna hantera både klassiska IT-system och nya digitala tjänster. Med AddPros hjälp får er verksamhet en lösning som stödjer er fortsatta utvecklingsresa.