Integrations

Tjänsten Integrations vänder sig till företag och organisationer som behöver koppla ihop olika system på ett kontrollerat sätt med möjlighet till övervakning. 

Kontakta oss
Stäng

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

AddPro bygger kopplingar som gör det möjligt för informationen att flöda mellan era egna system och om så önskas mellan era kunders samt leverantörers system.

Moderna företag behöver allt fler system för att sköta verksamheten – och idag används ofta stora kolosser som är dyra licensmässigt och är svåra att utveckla. Men ju mer bolagen digitaliserar, desto viktigare är det att dessa system kommunicerar. När regelverk och lagar eller affärsmodeller ändras vill ingen stå med en monolit som är svår att ändra.

AddPro har kompetensen att leverera alla delar inom utveckling och integration. Allt från kravinsamling och workshops till djupdykning inom integrationsteknologi, IOT, datalager, Business intelligence samt applikationsförvaltning. 

Vi hjälper dig även med upphandlingar av system så att rätt krav ställs gällande exempelvis säkerhet och integrationsmöjligheter. 

Som integrations- och datalagerplattform använder vi Microsoft Azure och tillhörande standardtjänster.

Så här ser processen ut som vi använder oss av för att genomföra en integration:

  • Kravställning lägger grunden – I en workshop tar vi gemensamt fram dokumentation av krav och informationsflöden.
  • Integrationskartläggning ger överblick – Vi stämmer av med era systemleverantörer för att ta fram vilka metoder som kommer att fungera bäst för att genomföra integreringen.
  • Lösningsförslag och pris – Du får ett pris och lösningsförslag med dokumentation av teknisk lösning och funktionalitet.  
  • Implementation enligt vår metod – Med berörda parter utför AddPros team implementationen enligt vår utvecklingsprocess. 
  • Förvaltning förlänger integrationens livslängd – Därefter går integrationen över i förvaltning.

Levereras som ett DevTeam as a service.