Advisory

Står ni inför en förändring? Det finns tre frågor som behöver besvaras när man står inför en förändring som man vill ska genomföras på ett kontrollerat sätt: var befinner vi oss, vart vill vi och hur ser resan däremellan ut.

Utveckla din verksamhet och genomför hållbar förändring

En avgörande faktor för att skapa hållbar förändring är att medarbetarna känner sig delaktiga, förstår värdet av förändringen och får den utbildning som behövs.

AddPro hjälper er att förstå och analysera hur ni kan förflytta er verksamhet för att möta nya förutsättningar, att genomföra förändringar och att få en naturlig koppling mellan teknik och verksamhet, där tekniken bidrar till att uppnå verksamhetens mål i stället för att diktera villkoren.

För att lyckas med omställningen till en mer digitaliserad verksamhet, krävs rätt tekniska verktyg och rätt typer av tjänster. Men framför allt behöver vi förstå hur människor och organisationer kan uppnå en hållbar förändring och utveckla det ständiga lärandet. AddPro hjälper er i förändringsresan med våra certifierade förändringsledare, verksamhetsutvecklare och projektledare, och arbetar aktivt med kompetensutveckling av våra medarbetare för att de ska kunna skapa maximalt värde i er verksamhet.

Kompetensen som krävs för att utveckla din verksamhet med stöd av automation, dataanalys och nya molntjänster, är idag en bristvara och väldigt svår att få tag på. Med AddPros specialistteam hjälper vi er organisation att utvecklas och stärka er konkurrenskraft.