Business Solutions & Applications

Digitaliseringen innebär att applikationer blir allt mer realtidsorienterade, sammankopplade och lättföränderliga.

Information blir också allt mer en affärskritisk färskvara för att både ta rätt beslut och för att kunna automatisera. Samtidigt behöver lösningarna vara förvaltningsbara, övervakade och tillgängliga.

  • Agerar ni på rätt fakta, eller reagerar ni på första bästa faktum?
  • Kan ni snabbt ställa om till nya affärsmodeller och arbetssätt?
  • Är er största tillgång information som ligger utspritt i olika verksamhetssystem och skapar de rätt förutsättningar för att få en helhetsbild ?
  • Har ni lyckats samla och knyta ihop er information så de skapar värde och i form av produktivitet och insikter?
  • Vad händer om era system och integrationer inte är tillgängliga när det behövs som mest?

AddPro hjälper er med hela processen från kravinsamling till val av de bästa tekniska lösningar till implementering, förvaltning och support. Med AddPros erfarenhet av att bygga intranät, externa webbar, appar och datalager kan vi presentera och samla in information för era medarbetare och externa partners och kunder. Vi hjälper helt enkelt er att skapa värde av er information.