EN

Webinar- En ny medarbetarupplevelse med Microsoft Viva och AddPro

När: juni 18, 2021
Plats: Teams

Vi har genomgått en stor förändring vad gäller vårt sätt att arbeta och det steget vi har tagit kan närmast liknas med när PCn först slog igenom på våra kontor. Ansvaret för medarbetarnas upplevelse av IT arbetsplatsen ligger nu delat på IT avdelningen, HR avdelningen och företagsledningen. Det vill säga vi måste tillsammans jobba för den bästa möjliga hybrida arbetsplatsen och att den möjliggör bättre affärer i slutändan. Medarbetarnas trivsel, upplevelse och potential har blivit en lika viktig fråga som kundernas upplevelse för företagets produkter och tjänster.

Microsoft lanserade nyligen Viva, en helt ny plattform för att förbättra medarbetarens upplevelse och potential. Viva skapar möjligheter att känna sig mer delaktig och få den information och kunskap som behövs. Viva integrerar nya upplevelser och funktioner för medarbetaren helt via Microsoft Teams som de flesta redan använder. Vi kallar detta för en Employee Experience Platform (EXP).
Välkommen till ett Webinar tillsammans med AddPro där vi visar hur vi kan hjälpa er organisation med att utveckla just er plattform för kommunikation, lärande och kunskap. Vi vill att användarnas upplevelse blir så bra som möjligt när de jobbar med Microsoft 365.

Föreläsare: Mikael Roos, Microsoft 365 Arkitekt AddPro & Leslie Qvandrup konsult Productivity AddPro
För vem?  Webinariet riktar sig till dig som arbetar med kommunikations och medarbetar frågor i verksamheten och ansvarar för upplevelsen av arbetsplatsen.
AGENDA

  • Vad är en Employee Experience Platform (EXP)?
  • Ska vårt intranät flytta till Teams?
  • Hur sprider vi kunskap med Viva Topics?
  • Vad kan vi göra för att öka vårt lärande med