Hållbarhet

I början av 2020 blev AddPro en del av TechSverige Hållbarhetsråd. Hållbarhetsrådet arbetar aktivt både för att utveckla branschens eget hållbarhetsarbete i positiv riktning och för att lyfta fram branschen som möjliggörare av hållbar utveckling av hela samhället.

Hållbarhetsrapport 2022

Här kan ni ladda ned vår senaste hållbarhetsrapport. På AddPro ser vi det som ett stort ansvar att främja en hållbar utveckling utifrån flera perspektiv, såsom den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska. I vår Miljö- och Hållbarhetsrapport 2020 arbetar vi med FN: s hållbara utvecklingsmål för att se var vi kan göra mest skillnad och var vi kan förbättra oss i både beslut och aktiviteter. Läs rapporten här.

Våra koncern ägare Axcel har stort fokus på hållbarhet inom alla sina ägarbolag och har kontinuerligt avstämningar med såväl ledningsgrupper som ansvariga på respektive bolag. Läs Axcels hållbarhetsrapport.

FNs Globala mål

Under 2020 så har AddPro har anslutit sig och blivit godkända för FN:s globala mål (UN Global Compact) – de hållbara utvecklingsmålen vilka kommer att vägleda vårt arbete och styra hur vi visar effekten genom vår verksamhet fram till 2030.Vi kommer fortsätta att ta fram innovativa lösningar som inspirerar och gör det möjligt för organisationer och företag att göra hållbara val. Hållbarhet integreras genom fyra perspektiv:

Miljömässig hållbarhet: bidra till en hållbar användning av jordens ändliga resurser och lägre utsläpp av växthusgaser genom ökad digitalisering och återbruk av produkter samt minskad elförbrukning.

Social hållbarhet: bidra till samhällets utveckling genom att aktivt främja mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsförhållanden i våra leverantörskedjor samt vara en ansvarsfull arbetsgivare som främjar mångfald och jämställdhet i en god arbetsmiljö.

Etisk hållbarhet: tillämpa AddPros uppförandekod, våra värderingar och kultur som utgångspunkt i beslutsfattandet och hur vi uppför oss.

Ekonomisk hållbarhet: främja en sund och hållbar ekonomi genom att stärka AddPros långsiktiga konkurrenskraft och bistå våra kunder i att göra detsamma.

Vi står fast vid principerna i UN Global Compact och kommer att fortsätta att stödja dem i vårt arbeta och rapportera om våra framsteg årligen. Inledningsvis har vi fokuserat på SDG 8, Decent work and economic growth och SDG 9, Industry, Innovation, and Infrastructure.

Creating the difference in the Cloud and on the Ground!


”Hållbarhet är mer än miljö – det är en affärsmetod som levererar ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar åt våra intressenter, kunder och partners och är nu mer än någonsin en integrerad del av vår affärsmodell”
– Nicklas Persson VD AddPro

AddPros ledningssystem

För AddPro är det viktigt att systematiskt styra vårt arbete inom kvalitet, hållbarhet/miljö och Informationssäkerhet. Det är även en form av garanti för våra kunder att vi alltid vill utveckla oss och ständigt bli bättre.

Vi certifierade vårt ledningssystem första gången 2017 och har sedan dess arbetat strukturerat och dokumenterat med ständig förbättring inom samtliga områden.

Vårt Ledningssystem medför att vi kan föra en enklare och effektivare dialog med våra kunder för att synkronisera våra arbetssätt med kunders krav och bidraga till ökad trygghet bland annat genom att vi kontinuerligt granskas både internt och externt. Något vi är transparenta med I våra relationer.

Vårt ledningssystem är certifierat för standarderna ISO9001(kvalitet), ISO14001(miljö) och ISO27001(Informationssäkerhet).

Våra initiativ