AddPro As A Service - AAAS - AddPro
EN

AddPro As A Service – AAAS

AddPro As A Service (AAAS) är vårt eget finansbolag som jobbar med lösningar för hela livscykelhanteringen av IT-utrustning. Det vill säga vår tjänst omvandlar höga totalkostnader av tjänster och produkter till att bli löpande flexibla månadskostnader. Vi kallar det AddPro Flex-Option, en tjänst som är helt månadsbaserad och kan skalas upp och ner efter olika behov och dessutom ge en bättre likviditet.

IT är en stor del av ett företags totala kostnader, här finns pengar att spara

Klassisk investering – en belastning
Utgår man som företag från en klassisk traditionell modell, så görs en finansiell investering i hårdvara, mjukvara och andra komponenter som i sin tur belastar balansräkningen. Detta påverkar rörelsekapital, likviditet och andra finansiella nyckeltal. En försämrad soliditet kan t.ex. leda till att bolaget får en sämre ekonomisk ”rating” hos olika kreditinstitut. Om investeringen inte görs via någon form av extern finansiering så påverkar den dessutom bolagets kassa/likviditet, vilket binder kapital.

Genom att använda tjänsterna från AAAS frigör du kapital
Vi har över 15 års erfarenhet av att skapa olika finansiella tjänster inom IT. Vi har kunskapen och förståelsen för de utmaningar som företag har genom hela livscykelhanteringen av IT-utrustning. Genom ett hyresavtal kan kostnaderna fördelas över den period som utrustningen avses användas, vilket då resulterar i en disciplinerad livscykel, dvs utrustningen behålls bara så länge den gör nytta för användaren.

Våra fyra steg inom livscykelhantering:

AAAS hjälper dig att få bättre kontroll över era kostnader för IT-utrustning

Utöver våra traditionella leasingtjänster har AAAS genom åren byggt upp flera populära tilläggstjänster som hjälper företag att stärka upp sin likviditet och öka sin kostnadskontroll inom IT.

  • Vi kan erbjuda uppskjuten avtalsstart i upp till 6 månader.
  • Vi kan genomföra så kallade Sale and Leaseback-transaktioner. Kontanta medel frigörs som sedan kan användas till annat i bolaget.
  • Har ni gammal IT-utrustning som inte används så finns det ett värde som vi kan hjälpa er att sälja vidare. Det finns mer värde än vad man tror i detta och det som inte kan säljas miljöåtervinns.
  • Då AAAS kan ta restvärden i olika typer av utrustning kan en låg månadskostnad erbjudas.
  • Flex-Option. Många företag har behov av att hantera upp- och nedgångar i personalstyrkan och då kan en s.k. Flex-Option vara ett bra alternativ. På detta sätt kan utrustning som inte längre behövs återlämnas. Premien anpassas efter behov och återlämningsnivåer från 5 – 10 % per år eller mer kan erbjudas.

För att undvika kostnader i samband med direkta oförutsedda skador (stöld, brand, vattenskada etc.) på den hyrda utrustningen kan AAAS även erbjuda ett urval av allriskförsäkringar.

AddPro As a Service