Moln - AddPro
EN

Moln

När du ber oss leverera lösningar kommer vi förmodligen att tala oss varma för molnet. Den modellen är i allt högre grad en förutsättning för effektiva lösningar som ger din verksamhet rätt kraft i rätt ögonblick.

Vi är stolta över våra egna molntjänster. De har funnits i vårt erbjudande sedan 2005, innan molnet existerade som begrepp. Beroende på dina behov, förutsättningar och mål kommer vi att föreslå en blandning av egna och andras molntjänster. Kanske i kombination med lösningar som finns hos dig idag.

Vår roll i sammanhanget blir i första hand samordnarens. Dels övergripande men också på en djup, teknisk nivå för att skapa den funktionsmässiga och strategiska helhet som krävs för att din IT ska bli den kraft som driver affären framåt och gör dig mer konkurrenskraftig, mer lönsam.

AddPro Försäljning

AddPro Försäljning
solutions@addpro.se 040 59 24 00

Hyllie Vattenparksgata 12 C