Nätverk - AddPro
EN

Nätverk

AddPros nätverkserbjudande består av Firewall on Prem, LAN on Prem och WiFi on Prem.  Enkla och smidiga lösningar som skapar flexibla kontor och miljöer för dina användare.

Firewall as a Service
AddPros tjänst Firewall on Prem bygger på Next-Gen Firewall som är väl beprövad och möjliggör allt från en mindre installation till avancerade brandväggskluster som säkrar upp ert nät på ett optimalt sätt. Med Firewall on Prem erhålls en komplett, managerad infrastruktur där samtliga aktiva komponenter ingår. AddPro tillser att brandväggsmiljön etableras effektivt och kvalitetssäkrat. Tjänsten ger också stöd för vilka åtkomstregler som ska gälla för medarbetare och system. Med Firewall on prem ingår avancerade möjligheter för att hantera trafik på applikations- och webbsidenivå, antivirus och intrångsskydd.

LAN as a Service
Tjänsten LAN on prem ger anslutna arbetsplatser, skrivare, projektorer, smart boards, servrar och övriga enheter möjlighet att kommunicera inom företaget på ett effektivt sätt med hög prestanda enligt, över tiden, gällande branschstandard.

LAN on prem som tjänst är ett lokalt nätverk med beprövade och högpresterande produkter där AddPro ansvarar för drift, löpande underhåll och övervakning. Kundens behov och krav definieras tillsammans med AddPros specialister och antal portar, switchar och eventuella krav på PoE (Power-over-Ethernet) fastställs.

För mer information se produktbladet för LAN on Prem här.

WiFi as a Service
Med tjänsten WiFi on prem tar AddPro ett helhetsansvar för det trådlösa nätverket. I helhetsansvaret ingår både uppsättning och drift av det trådlösa nätverket. Tjänsten WiFi baseras på användarbehovet och de fysiska förutsättningarna som finns i Kundens miljö. AddPro ger med denna tjänst Kunden ett funktionsansvar per accesspunkt. Både den centrala plattformen och accesspunkterna ingår tjänsten.

För mer information se produktbladet för WiFi on Prem här.

AddPro Försäljning

AddPro Försäljning
solutions@addpro.se 040 59 24 00

Hyllie Vattenparksgata 12 C