Strategi - AddPro
EN

Strategi

Du ser det varje dag. Hur verksamheten styr IT, snarare än tvärtom. Vi ser det också. Och vi vet att det inte längre går att bygga en hållbar strategi runt IT som utgår från tekniken. Den måste ta avstamp i vad verksamheten gör, hur den gör och varför.

Samtidigt måste den formas med tanke på de möjligheter ny teknik ger. AddPro lägger mycket tid på att analysera ny teknik och hur den påverkar användare och företag.

Tillsammans med vår djupa erfarenhet från kunder inom vitt skilda branscher gör det oss till en kraftfull strategisk rådgivare åt såväl företagsledningar och verksamhetschefer som IT-chefer.

Vem vi hjälper varierar stort. Målet är alltid detsamma: att hjälpa företag skapa strategier som lyfter verksamheten med hjälp av rätt teknik.

AddPro Försäljning

AddPro Försäljning
solutions@addpro.se 040 59 24 00

Hyllie Vattenparksgata 12 C