VIVA el buen trabajo – Skapar bättre arbetsdagar

Viva är ett koncept inom Microsoft-sfären som utgör en gemensam samlingspunkt för medarbetarna. Meningen är att vara ett nav för olika delar av verktygen, som intranät, kommunikationskanaler, möteschattar, videosamtal. I en tid ...