Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB - AddPro
EN

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

NSVA levererar allt vatten och avlopp till 6 kommuner i nordvästra Skåne. Målet är att ytterligare 5 kommuner ska anslutas till NSVA. Alla kommuner äger lika andel i företaget, men va-näten ägs fortfarande av respektive kommun.

NSVA består idag av 185 anställda, alla är IT-användare (85 personer inom administration och 100 personer på driftsidan – Driften har fast IT , men största delen av driftpersonalen är mobila). NSVA har 12 fasta siter där personal utgår från runt om i Nordvästra Skåne.

AddPro har sedan många år tillbaka varit med och utvecklat NSVA i takt med att de vuxit i antal kommuner. Genom att analysera NSVAs mål och behov har de flesta arbetsmoment gjorts om till tjänster som tillhandahålls från AddPro. NSVA har därmed uppnått en fullt skalbart IT-lösning som både går att utöka och minska på månadsbasis. AddPro har således hjälpt NSVA att få en kostnadseffektivitet och en sömlös IT-leverans alla dagar om året vilket hjälper NSVA att nå sitt mål om att kunna bli 11 kommuner.

AddPro levererar idag majoriteten av alla IT tjänster till NSVA anställda, NSVA mål är att endast agera som kompetent beställare av IT och där objektsansvariga(systemasnvariga) tillsammans med AddPro utvecklar verksamhets IT.

AddPro ServiceDesk är NSVA SPOC (Single Point of Contact) för alla IT ärenden, Service Desk har även hand om all användarsupport.

Merparten av tjänster levereras 24×7, de är även så kallade kapacitetstjänster som både kan öka och minska för att följa NSVA efterfrågan och behov.

AddPro levererar drift och underhåll av alla PC och IOS enheter (både telefon och plattor) och kommunikationslösningar som tjänst till NSVA så som brandvägg, klient VPN tjänst och tvåfaktorsautentisering.

Serverlösningar (både fysiska och virtuella) med backup, drift och antivirus finns med i leveransen såväl som E-post, chatt, och dokumentsystem.

11

Inkluderade kommuner

185

Anställda

12

Kontor i Nordvästra Skåne

Mattias Viderum

Mattias Viderum
Mattias.viderum@addpro.se 072 215 08 30

Hyllie Vattenparksgata 12 C