Region Skåne - AddPro
EN

Region Skåne

AddPro fick i uppdrag av Region Skåne att utveckla ett nytt målgruppsanpassat intranät. Region Skånes uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Skåne och ansvar för hälsa och vård, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering, miljö- och klimatfrågor i Skåne.

Intranätet är Region Skånes kanal för internkommunikation med cirka 34 000 användare.

AddPro har tillsammans med Region Skåne tagit fram ett nytt modernt intranät med fokus på slutanvändarens behov.

I den nya versionen finns bland annat en förbättrad sökfunktion, integrerad kontaktbok, komprimerat och målgruppsanpassat innehåll. Sidan är uppdelad i olika sektioner för att ge en överskådlig vy.

Med det nya intranätet har Region Skåne gått från:

15 000 sidor till 500 globala sidor samt 500 lokala verksamhetssidor.
14 000 dokument som istället lagras i ett separat dokumenthanteringssystem.

Framgångsfaktorer:

AddPro och Region Skåne har haft ett nära samarbete under hela projektets gång vilket har varit en avgörande framgångsfaktor. Tillsammans har vi skapat en modern informationsplattform där AddPro har fungerat som en teknisk, kreativ partner hjälpt till att förverkliga Regions Skånes önskemål.

”Jag är mycket nöjd med vårt samarbete. Vi har tillsammans kunnat lösa komplexa utmaningar såväl tekniska som användarbehov.  Med ett extra plus för deras leveranskvalitet”.

34 000

Användare

100-TALS

Enheter i Skåne

37 MD

Omsättning

Jörgen Pålson

Jörgen Pålson
Jorgen.Palson@addpro.se 073 625 79 22

Hyllie Vattenparksgata 12 C