Region Skåne - AddPro
EN

Region Skåne

Region Skåne är den högsta direktvalda politiska organisationen i Skåne med ansvar för vård och hälsa, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering och miljö- och klimatfrågor i Skåne.

Region Skånes intranät

Intranätet är Region Skånes primära kanal för interninformation med ca 35 000 användare och ca 20 publicerare. Uppdraget innebär förvaltning och utveckling av RS intranät i EPiServer med integration av flera andra system.

Intranätet är rollstyrt och informationen taggad så att användaren får information som är relevant.

Publicerare och redaktörer styr detta genom att koppla nyheter, kalenderhändelser med mera till en organisatorisk nivå.

Skane.se

På Skane.se vill Region Skåne göra det enkelt för medborgaren att hitta och förstå vad Region Skåne har att erbjuda och vilka satsningar som görs för att utveckla Skåne till en attraktiv plats att bo, leva och verka i.

AddPro förvaltar och utvecklar Region Skånes externa webb skane.se i Episerver med underliggande tjänster och integrationer till drygt tio system.

Med support 07-22 årets alla dagar säkrar vi en viktig informationskanal mellan Region Skåne och dess medborgare.

eArkiv

RS eArkiv är en egenutvecklad produkt med importlösning och läsa/söka-funktion för hantering av all sorts information. Grunden för systemet är en generisk databas. AddPro bidrar i detta supportavtal med felavhjälpning och utveckling.

Informationsplattformen

Informationsplattformen är Region Skånes centrala datalager för informationshantering.
Uppdraget innefattar löpande förvaltning, rådgivning och stöd inklusive att besvara förfrågningar, felsökning och felavhjälpning, samt rådgivning som rör implementerad arkitektur och ramverk.

AddPro bidrar även med databasutvecklare till projektet.

Tandvårdsfönster

Tandvårdsfönster är ett webbaserat inrapporteringssystem utvecklat för Region Skåne (Enheten för tandvårdsstyrning). Systemet är åtkomligt för både interna och externa användare och har ca 4000 registrerade användare varav den största delen (~99%) är externa användare.

Det skyddas med stark autentisering (SITHS certifikat) och inrapporterad information signeras digitalt. Systemet har ett flertal kritiska integrationer både internt med Region Skånes övriga system och tjänster men även externt till exempel SCB och Strålfors/Postnord.

AddPro hjälper Enheten för tandvårdsstyrning med nyutveckling, förvaltning och support av Tandvårdsfönster.

 

35 000

Anställda

100-tals

Enheter i Skåne

37 MD

Omsättning

Mattias Viderum

Mattias Viderum
Mattias.viderum@addpro.se 072 215 08 30

Hyllie Vattenparksgata 12 C