Dags att avveckla SQL 2005

Om ett år, april 2016 upphör den utökade supporten för SQL 2005, den generella supporten upphörde april 2011 så om ni fortfarande har kvar 2005 i Er miljö är det dags att planera för migrering eller avveckling av dessa.

Något som oftast går hand i hand med 2005 är Windows 2003 som ofta användes som operativ. För Windows 2003 upphör den utökade supporten redan den 14:e juli 2015 ! Dessa datum är oftast en bra hjälp för att bli av med gamla miljöer som är dyra att underhålla och som oftast kostar mer än de smakar samt ställer till med administrativa problem då de inte stödjer den senaste tekniken.

Börja med att undersöka om alla databaser verkligen används, om inte verksamheten vet så kan du använda tips här för att se om någon använder databasen.

Använd SQL Upgrade Advisor, du hittar installationsfil SQLUA.MSI i installationsmedia för SQL2014, du hittar även MSI-filen i SQL 2014 Feature Pack som du kan ladda ner här: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42295
Tänk på att Upgrade Advisorn behöver Windows 2008 R2 eller nyare men förutom Reporting Services kan du undersöka övriga tjänster över nätverket. Eftersom SQL 2012/2014 stöder kompabilitetsläge 90 (2005) eller högre betyder det även att Upgrade Advisorn inte klarar lägre än 90.

Starta Upgrade Advisorn och ange servernamn samt vilka SQL tjänster som ska analyseras

 

Klicka vidare och vänta på att rapport skapas

 

/Fredrik