Därför är säkerhet mer än backup, lösenord och brandväggar

Det moderna arbetssättet kräver att du skyddar din information samt din och dina användares identitet. Kommer någon åt din identitet så äventyrar du din informationssäkerhet. Säkrar du inte din information på rätt sätt så har du ingen kontroll över var din information finns.

Nytt säkerhetstänk tar över IT-världen

Historiskt sett har man skyddat sitt företags information med hjälp av traditionella säkerhetsfunktioner som till exempel backup, lösenord och brandväggar. I takt med att molnbaserade tjänster ökar ändras också behovet av säkerhet.

Vad innebär då modern säkerhet?

Modern säkerhet handlar om att skydda din information och identitet både lokalt och i molnet. Genom att analysera risker och använda rätt verktyg, förhindrar du obehöriga att nå din IT-miljö oavsett vart du väljer att arbeta ifrån.
Lika viktigt som att ha larm på din bostad, låsa din bil, lika viktigt är det att säkra din IT-miljö.

Säker IT-miljö
Säker IT-miljö

De tre vanligaste problemområden på vår resa mot en mobil arbetsplats:

  • Lösenord
  • Backup
  • Brandvägg

Ett förekommande problem är att användare använder sig av för få tecken i sitt lösenord. Vilket ökar risken för obehöriga att nå din information enkelt på kort tid. Dagens moderna arbetssätt ställer nya krav för hur du ska säkra din information. Klarar vi oss med en traditionell backup, eller behöver vi nya lösningar för att säkra morgondagens behov?
I takt med att mobiliteten ökar hos medarbetarna ställs också nya krav på brandväggsfunktionaliteten. Den gamla traditionella brandväggen räcker inte längre till för att skydda din information.