En ny upplevelse för medarbetarna med Microsoft Viva och AddPro (EXP)

Vi har genomgått en stor förändring vad gäller vårt sätt att arbeta och det steget vi har tagit kan närmast liknas med när PCn först slog igenom på våra kontor. Ansvaret för medarbetarnas upplevelse ligger nu delat på IT avdelningen, HR avdelningen och företagsledningen. Det vill säga vi måste tillsammans jobba för den bästa möjliga hybrida arbetsplatsen och att den möjliggör bättre affärer i slutändan. Medarbetarnas trivsel, upplevelse och potential har blivit en lika viktig fråga som kundernas upplevelse för företagets produkter och tjänster.

Microsoft lanserade nyligen Viva, en helt ny plattform för att förbättra medarbetarens upplevelse och potential. Viva skapar möjligheter att känna sig mer delaktig och få den information och kunskap som behövs. Viva integrerar nya upplevelser och funktioner för medarbetaren helt via Microsoft Teams som de flesta redan använder. Vi kallar detta för en Employee Experience Platform (EXP).

Viva består av följande komponenter, men kommer att utvecklas till fler med tiden.

Viva Connections

Connections ger anställda tillgång till de viktigaste verktygen och funktioner de behöver och förenklar kommunikationen. Ledare får möjligheten att utveckla organisationskulturen på ett konsekvent och skalbart sätt. Det är helt enkelt en app för att visa det moderna Intranätet byggt på SharePoint, Yammer och nya Dashboards.

Viva Insights

Insights är Microsofts analysverktyg för hur samarbetet, teamet och individen fungerar och ger insikter som kan förbättra klimatet, individens mående och öka produktiviteten. Det finns olika nivåer för Viva Insights där en del är My Analytics för dig som individ, men även Workplace Analytics som berör hela företaget.

Viva Topics

Topics hjälper organisationer att nyttja kunskap och expertis på ett helt nytt sätt. Med hjälp av en AI baserad kunskapsdatabas kan individen och teamet få den hjälp som behövs för att arbeta smartare, helt med funktioner inom Microsoft 365 och Teams. “Topics sidor” eller så kallade Wiki sidor presenterar automatiskt information, relaterade dokument och nyckelpersoner för ett visst område.

 

Viva Learning

I en allt snabbare digital transformation och krav på ständigt lärande behövs nya verktyg och en smidigare samordning av online-utbildningar. Learning sammanför utbildningsplattformar och ger individen möjlighet att hitta kurser och förbättra inlärningsprocessen.

Använd Viva som er medarbetarportal

Modulerna i Viva kan bli kärnan i er medarbetarportal tillsammans med befintliga funktioner som nyheter på intranätet, konversationer i Teams, forum i Yammer, dokumenthantering i SharePoint och appar och arbetsflöden i Power Platformen. Tillsammans med AddPro, en partner som har kunskapen och bredden att designa, utveckla och förvalta hela lösningen, tar ni nästa steg i utvecklingen. Genom att kombinera vår tekniska kunskap att införa en säker och modern arbetsplats med förmågan att förflytta er verksamhet, har vi möjligheten att utveckla er arbetsplats till nya höjder. Vi kallar det AddPro Workplace Experience (AWX).

 

Vad är nästa steg?

Möjligheterna är oändliga, men det kan samtidigt vara väldigt svårt att navigera i djungeln med nya funktioner, termer och Buzz Words. AddPro har tagit fram de erbjudanden som är enklast att börja med för att få förståelse och ta första steget till en ny integrerad upplevelse för medarbetarna. Kontakta oss för mer information eller om du är intresserad av att beställa en workshop eller en tjänst.


Se inspelningen av AddPros Webinar  där vi visar hur vi kan hjälpa er organisation med att utveckla just er plattform för kommunikation, lärande och kunskap. Vi vill att användarnas upplevelse blir så bra som möjligt när de jobbar med Microsoft 365.