God Jul och Gott Nytt år!

Oj vad det går snabbt när man har roligt! Julen står för dörren och med den lite ledigheter (inte för all oss några jobbar på under helgerna så hör av er om ni behöver hjälp).

Det stora nästa år ser ut att bli släppet för SQL Server 2016 och det finns en ny CTP att ladda ner och testa för den som har tid över i helgerna. Ryktet sa först att SQL Server 2016 skulle vara ute sent 2015 men det ser inte ut att stämma. Ska man se tillbaka på de senaste släppen borde det bli i mars-april men man vet aldrig. Som vi nämnt har tidigare blir det en hel del nytt i den så nästa år ser spännande ut!

  • SQL Server 2016       – 2016-??-??
  • SQL Server 2014       – 2014-04-01
  • SQL Server 2012       – 2012-03-06
  • SQL Server 2008 R2  – 2010-04-21

Vill passa på att tacka alla, både kunder och kollegor!
God jul och gott nytt år!

/Björn

Fick önskemål om en SQL jul i år med. Kör nedan skript i SSMS med resultatet som text.

-- Hugg ner granen
;WITH julgran AS (
SELECT 
 t.Number, 
 CASE
WHEN t.Number = 1 THEN REPLICATE(' ', MAX(t.Number) OVER() - 3) + '¤'
WHEN t.Number < 4 THEN REPLICATE(' ', MAX(t.Number) OVER() - 3) + '|'
WHEN t.Number % 2 > 0 THEN REPLICATE(' ', MAX(t.Number) OVER() - 3) + '|'
WHEN MAX(t.Number) OVER() - t.Number > 1 THEN 
REPLICATE(' ', MAX(t.Number) OVER() - 2 - t.Number) + REPLICATE('x',t.Number) + REPLICATE('x',t.Number-1)
  ELSE REPLICATE(' ', MAX(t.Number) OVER() - 3) + '|'
 END tree
FROM master.dbo.spt_values t
WHERE t.type='P' 
AND t.Number BETWEEN 1 AND 14
)
-- Pynta den
SELECT CASE 
WHEN Number % 2 = 0 AND Number > 3 AND (Number < MAX(Number) OVER()-1) THEN 
ISNULL(REVERSE(
-- Sätt i ljus
STUFF(
-- och kulor
STUFF(
REVERSE(tree)
,ABS(CHECKSUM(NewId())) % (Number*2),1,'l')
,ABS(CHECKSUM(NewId())) % (Number*2),1,'o')
), tree)
ELSE tree
END AS [God Jul! önskar AddPro DBA]
FROM julgran