Mindre bug i äldre SSMS vid anslutning mot SQL 2014

Om du ansluter mot en SQL 2014 instans med en äldre version av Management Studio (2012 el äldre) och inte har VIEW SERVER STATE behörighet, tex om du endast har databas specifika behörigheter, och högerklickar på en tabell.

mindre-bug1

Så får du nedan felmeddelande. Inget mer händer dock, när du klickat OK kan du öppna tabellen som vanligt.

mindre-bug2

Felet uppträder inte i Management Studio 2014.

/Fredrik