SQL Server säkerhet – Revision av Login del 1

I en viktig del av del av vår säkerhetsrevision består av återkommande revidera alla login. Även om instansen ifråga inte har är föremål för SOx revision eller någon sä...