Snabb felsökning med standardrapporterna

Utan att skriva en fråga kan du med några klick snabbt få fram mycket användbar information från standard rapporterna i Management Studio, främst de instans och databas specifika men det finns även standard rapporter på fler ställen. Du hittar dem genom att högerklicka på din SQL instans, Reports, Standard Reports samt om du högerklickar på en databas, Reports, Standard Reports. Jag kommer att gå igenom några av de viktigaste rapporterna och ge tips på vad du bör kontrollera.

Instans nivå

Server Dashboard
Expandera ”Non Default Configuration Options” och se alla inställningar som ej har standard värden. Under ”Activity Details” på höger sida kontrollera om mer än en trace körs (default tracen är ok dvs 1 trace)

Configuration Changes / Schema Changes History
Alla konfigurations ändringar och schema förändringar som default tracen har fångat in visas här. Kolla tex vem som tog bort ekonomichefens login.

 

Memory Consumption
Kontrollera att Memory Grants Outstanding / Pending ligger på eller nära 0, Page Life Expectancy ska ligga över 300. Om de inte gör detta kan detta indikera brist på minne. Kontrollera diagrammen för minneskomponeter samt buffer minnet. Undersök vidare om du har en stor mängd ”Stolen memory”, behöver dock inte vara ett problem. Expandera ”Memory Usage by Components”, används mycket minne till ad hoc query plans bör man slå på instans inställningen ”Optimize for ad hoc workloads” (2008 och senare). Kontrollera om någon minnes komponent använder mycket minne (förutom buffer poolen)

Activity / Performance
Se aktuell aktivitet och prestanda statistik, kontrollera om någon specifik fråga/frågetyp sticker ut från mängden.

Databas nivå

Disk usage by top tables
Överblick över tabeller och index – Titta efter tabeller utan index eller där index upptar mer utrymme än tabellen, titta även efter tabeller med mycket oanvänt utrymme vilket kan tyda på att tabellen behöver byggas om (ALTER TABLE REBUILD). Det sistnämnda kan ge försämrad disk I/O prestanda.

Backup and Restore Events
Kontrollera att backup fungerar och ev återställningar som gjorts

Database Consistencty History
Resultat av CHECKDB

Index Usage / Physical Statistics
Kontrollera hur väl index används, icke använda index bör tas bort, samt om index behöver defragmenteras med tex rebuild.

Schema Changes History
Kolla alla struktur förändringar, tex om någon droppat en tabell visas det här. 

/Fredrik