Snabbt kolla senaste backup status för en instans

Här kommer en fråga som snabbt listar alla databaser och när backup senast gjordes (full eller diff), den visar även vem som gjort backupen om du råkar ha klåfingriga användare som själv är inne och gör backuper i tid och otid.

Jag använder denna antingen på en ny server som vi tagit över drift på eller en befintlig när vår backup övervakning har larmat och jag vill se i mer detalj vad som hänt, samt efteråt för att verifiera att allt är fixat om nu backupen har strulat. Jag får snabbt inblick i om det rör sig om enstaka databaser (disk slut på backupserver?) eller om alla databaser inte har blivit säkerhetskopierade (sql agent inte igång?)

SELECT D.Name as DatabaseName,
  CONVERT( SmallDateTime , MAX(BS.backup_finish_date)) as Last_Backup,
  DATEDIFF(d, MAX(BS.backup_finish_date), Getdate()) as Days_Since_Last,
      COALESCE(Convert(varchar(32), MAX(BS.user_name), 101),'NA') as UserName
FROM sys.sysdatabases D LEFT OUTER JOIN msdb.dbo.backupset BS
ON BS.database_name = D.name
WHERE BS.type <> 'L' OR BS.type IS NULL --T2.Type = 'D' Or T2.Type = 'I'
GROUP BY D.Name
HAVING D.Name <> 'tempdb'
ORDER BY D.Name

/Fredrik