SQL Nyheter under SQL Rally 2015

Under SQL Rally och Microsofts Keynotes presenterades en hel del nyheter, givetvis pratades det mycket om Azure och den nya versionen som släpps etappvis i Microsofts datacenters. Det pratades även mycket om de ökade datamängderna i världen, Microsofts Nigel Ellis berättade om uppkopplade kor, via aktivitetsband samlades viktig data in för att öka bönders effektivitet. Med den typen av ny data kommer vi behöva en hel del lagring i framtiden…

SQL vNext och Windows 10
Vid ett demo fick vi se nästa SQL version och hur man tillsammans med Windows 10 och SMB3 kan läsa parallellt från 2 Always On databaser (1 primär och 1 sekundär readonly), med snabb SSD kunde vi komma upp i 5 gb/s läsningar!
En annan ny funktion är ”Stretch tables” dvs vi kan placera en tabell både på en on-premise database och i Azure, det verkar vara en partitionerad tabell och tanken är att den aktiva delen finns on-prem och den inaktiva historiska/arkiverade delen ligger i Azure.
Med hjälp av Query Store kan vi enklare felsöka exekverings planer då den kommer att versionshantera planer i cachen så att vi kan jämföra med tidigare planer och gå tillbaka om vi har fått en ny plan som inte fungerar optimalt.

Row Level Security (RLS)
Ny säkerhetsfunktion som gör att vi kan begränsa åtkomst till specifika rader i en databas på ett enkelt och robust sätt utan att behöva förändra applikationen allt för mycket, för närvarande tillgänglig som Azure preview feature, kommer i framtida SQL releaser
https://msdn.microsoft.com/library/dn765131.aspx

 

Azure fakta
Största Azure kunden har 114 000 databaser.
Microsoft har för närvarande 64 klusters i 19 datacenters, varje kluster består av 400-800 noder, nya datacenters kommer att öppnas speciellt på ”nya” marknader såsom tex Kina, i Europa finns 2 datacenter, Irland och Holland.
Aktuella Azure SQL Tiers:
– Basic (max 2GB db storlek) Point In Time Restore 7 dagar
– Standard (max 250 GB db storlek) Point In Time Restore 14 dagar
– Premium (max 500 GB db storlek) Point In Time Restore 35 dagar
Olika Data Throughputs Units ”DTU” kan väljas förutom i Basic där det endast finns 5 DTU, består av CPU, minne och I/O, max är 800 DTU som finns i Premium och heter P3
Premium använder numera SSD, 10x mer IOPS
Data Protection och Disaster Recovery:
Geo-Restore geo-redundant backup RPO < 1 hour – Recovery time: Minutes to hours (alla tiers)
Geo-Replication Asyncronous replication till ett regionalt data center RPO < 5 seconds – Recovery time: < 30 seconds (Standard/Premium)
Data Recovery (vid tex felaktig borttagning)
Point in Time Restore (PITR)
Recovery Time: Minutes to hours

Ny Azure version – V12
Azure SQL Database V12 – släpptes Europa 29/1 – 2015
Några av nyheterna:
– Stora databaser, table partitionering, parallell queries, online + large index rebuild bla page och row komprimering, HEAPs
– Programering – CLR, XML index, T-SQL windows funktioner, change tracking bla SELECT INTO, Sequence objekt
– Extended events, 100 nya DMV:er
– Bättre prestanda för data analyser, clustered and non clustered columnstore index

SQL Azure MW – Azure Migration Wizard
Open Source verktyg som kontrollerar om en on-premise SQL databas kan flyttas till Azure

/Fredrik