SQL Server – Kolla prestanda med Björns Konstant

Från och till får vi frågan om det finns en indikator eller mätvärde som berättar hur bra en SQL instans presterar för tillfället. Dessvärre finns det inte en utan massor av mätvärden och vanligen får man titta på en hel del mätvärden för att kunna se hur instansen presterar.

Vår kollega Björn skrev då en enkel fråga som visar genomsnittlig responstid på frågor exekverade de senaste 10 minuterna:

 
SELECT AVG(1.0*last_elapsed_time)
FROM sys.dm_exec_query_stats
WHERE DATEDIFF(MINUTE, last_execution_time, GETDATE()) <= 10

Den kommer knappast att ge svar på alla dina prestanda problem men den är rätt bra på att snabbt ge en fingervisning om hur tungt belastad instansen är för tillfället, genom att logga mätvärden kan vi enkelt generera rapport via t.ex Reporting Services där vi snabbt kan få överblick över hur våra instanser mår.

Hör gärna av dig och skicka in egna förslag på bra mätvärden eller andra bra prestanda indikatorer, gärna sådana där ”beror på” faktorn är så liten som möjligt.

Maila till addprodba@addpro.se

/Fredrik