SQL Server – Länkad server mot Oracle

Ladda ner Oracle Data Access Component for Oracle Client.

 

(http://www.oracle.com/technetwork/database/windows/downloads)
och installera på servern som SQL Server instansen ligger på.

Uppdatera tnsnames.ora med den information om Oracle databasen du ska ansluta dig mot.

net_service_name = 

  (DESCRIPTION = 

    (ADDRESS_LIST = 

      (ADDRESS = 

        (PROTOCOL = TCP)

        (HOST = host1)

        (PORT = 1630)

      )

    )

    (CONNECT_DATA = 

      (SERVICE_NAME = service_name)

    )

  )

Du hittar tnsnames.ora under $ORACLE_HOME/network/admin.

I vissa fall har vi sett att instansen behöver startats om för att ODAC en ska fungera och dyka upp i providers listan för länkade servrar.

Efter det är det bara att skapa den länkade servern och använda Oracle Provider for OLE DB som provider och ange net_service_name från tnsnames.ora som datakälla, Oracle som product name samt OraOLEDB.Oracle som provider string samt användare och lösenord i Security fliken.

ora1

Du måste även kryssa i rutan Allow inprocess under properties för providern.

ora2

Tänk på att om du vill använda någon 32-bitars klient på servern som SSMS/Datatools etc måste du även installera 32-bitars ODAC och kopiera in tnsnames.ora i installationssökvägen för den.

/Björn