SQL Server – Resource Governor del 1 – Introduktion

Resource Governor är en funktion i SQL Server som kan hantera hur mycket systemresurser olika laster får lov att använda och hur. Det går att begränsa/övervaka/prioritera den mängd CPU och minne som en specifik last får använda på en instans.

De typer av frågor som körs på SQL Server använder de resurser som är tillgängliga på servern och ibland kan det bli konflikter om resurserna som påverkar prestandan. Ett vanligt scenario är när en instans har en OLTP last och det även körs rapportering mot den. Rapportfrågor är ofta betydligt mer komplicerade och har längre exekveringstider än den normala OLTP lasten. Ett exempel kan vara en webbshop med övervägande OLTP last som ekonomi- och inköpsavdelningarna vill köra rapporter och sammanställningar av produktförsäljning etc. mot. Optimalt hade varit att köra dessa laster på en annan server där databasen synkroniseras mot OLTP-servern. Men går det inte alltid att använda en sådan lösning av t ex kostnadsskäl och då kan man använda Resource Governor för att begränsa rapportdelens resursanvändning. Det gör att man minskar risken för att den mer kritiska OLTP lasten påverkas av rapportdelen.

Processen för att sätta upp de tre huvudkomponenter som ingår i Resource Governorn, Resource Pools, Workload Groups och Classification består lite enkelt av:

  • Skapa en Resource pool
  • Skapa Workload group
  • Skapa en Classification funktion enligt de kriterier som behövs
  • Aktivera Resource Governorn med Classification funktionen

 

Målet är att de olika typerna av laster ska ha olika Resource pooler som tilldelats de resurser som ska vara tillgängliga för just den lasten. Workload gruppen innehåller de laster som ska utnyttja resurserna i Resource poolen och Classification funktionen är en user defined function som definierar vilka laster som ska tillhöra vilken Workload grupp. Det kan göras genom att t ex kontrollera vilket login det är som kör frågan, vilken server den kommer ifrån, vilken applikation den kommer ifrån etc.

Hoppas att denna introduktion har gett en liten insikt i vad Resource Governorn kan göra. I nästa inlägg kommer jag att visa ett enkelt exempel på hur man kan sätta upp den.

/Björn