AddPro är ännu en gång i topp när kunderna får säga sitt

För 8:e året i rad hamnar AddPro i topp i Radars rapport 2022 kring leverantörskvalitet. Rapporten är baserad på intervjuer med över 800 svenska beslutsfattare och företag och ger en kartläggning av Sveriges bästa IT-leverantörer och mäter kvalitet och värdeskapande i relationen mellan kunder och leverantörer. AddPro hamnar återigen topp fem inom kategorien Användarnära IT

För en IT-köpande verksamhet ger rapporten en vägledning om vilka områden och frågeställningar som bör prioriteras i en sourcingprocess för att minimera risk och säkerställa förväntad effekt. 

Användarnära IT är den del som träffar den absolut största delen av verksamheten. Det är de facto här all kreativitet, produktion och nya innovationer sker. Ju bättre detta fungerar desto bättre utvecklas ett företag eller en organisation

”Affärsmässig och teknisk standardisering har likt infrastruktur och drift präglat marknaden för användarnära IT under de senaste åren. Standardisering som i sin tur fört med sig ökad konkurrens och krympande marginaler har tvingat leverantörerna att öka effektivitet för att kunna hålla priset nere. Köparen för tjänsterna av användarnära IT får det allt lättare att orientera sig på denna marknad då det blir enkelt att jämföra samt bedöma innehåll och pris som erbjuds av leverantören. Därför blir det av stor vikt att leverantören uppvisar verksamhetsförståelse och kan leverera en IT-arbetsplats som svarar mot kund- och/eller branschspecifika förutsättningar” Radar Ekosystem.

AddPro är våra kunders bästa affärspartner, en sk. Business Transformation Partner till våra kunder och det viktigaste för oss är att våra kunders verksamhet utvecklas snabbare än deras konkurrenter med hjälp av våra tekniska lösningar och vår affärsförståelse för våra kunders utmaningar och möjligheter. Det är ju verkligen denna undersökning ett tydligt bevis på och det gör både mig och hela AddProkollektivet väldigt stolta och inspirerade av att fortsätta utveckla våra kunder och AddPro” Nicklas Persson CEO AddPro.

För mer information,
Nicklas Persson / CEO AddPro Sverige
nicklas.persson@addpro.se

Radar Ecosystem Specialists
Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för aktörer i IT-branschens ekosystem. Genom att kunna följa en krona genom ekosystemet erbjuder Radar en unik detaljnivå för såväl ITorganisationen som IT-leverantör på den lokala marknaden. Radar Ecosystem – The IT research company

Relaterade nyheter

15 november, 2023

AddPro blir itm8 – din digitala kompass

15 november, 2023

”Vi vill vara våra kunders digitala kompass”: itm8 samlar 13 företag i en stor fusion