AddPro återigen i topp på Radars stora leverantörskvalitetsundersökning 2020

AddPro AB är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under det speciella året 2020 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning.

Varje år genomför Radar en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. I år deltog över 1 000 svenska verksamheter i att bedöma sina leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet och kundvärde.

”Resultatet i Radar Leverantörskvalitet 2020/21 visar att när kundintimitet, partnerskap och värde är i fokus så sker det stora förändringar i relationen mellan kund och leverantör. Följsamhet, förståelse och närhet till kund har premierats under 2020 när kunderna tvingats ha fokus på lönsamhet, säger Hans Werner, vd Radar.”

De fem företag som ligger i kategorin ”ledande” är de som av kunderna skiljer sig avsevärt från genomsnittet vad gäller förmågan att skapa kundvärde och hög kundnöjdhet. Läs mer här: https://radareco.se/r/2021/radar-leverantorskvalitet-2020-21/

 

”AddPro är återigen topplacerad på två av fyra undersökningsområden vilket är ett mycket tydligt bevis på att vi gör rätt saker och med hög kvalitet samt att våra kunder gillar det vi gör. Då detta är Sveriges ledande och största undersökning inom sina kategorier så är vi självklart riktigt stolta över kundernas höga förtroende för oss. Vi har de sedan 2015 alltid legat på topp fem i Sverige inom en eller flera kategorier. Vi kommer definitivt fortsätta att utveckla oss tillsammans med våra kunder för att behålla och ytterligare fördjupa kundernas förtroende för vår verksamhet och vår förmåga att stärka deras verksamheters konkurrenskraft. Vi ska fortsätta att vara bäst på att skapa värde till våra kunder” säger Nicklas Persson, VD AddPro

Radar2020

Relaterade nyheter

22 september, 2023

JDM blir en del av itm8!

18 september, 2023

AddPro etablerar ett nytt affärsområde inom SMB-segmentet genom att förvärva Sotea AB