AddPro förstärker verksamheten och ledningsgruppen

AddPro är mycket stolta över att få välkomna Estelle Otterstedt som ny chef och ledare för Professional Servicesorganisationen. Vi ser fram emot Estelles förstärkning och fortsatta utveckling av AddPros affär samtidigt som vi växlar upp med ny kompetens och ett tydligt marknadsfokus. Estelle kommer att ingå i koncernledningsgruppen.

Estelle har gedigen erfarenhet och kunskap gällande försäljning, marknadsföring och genomförande av avancerade konsulttjänster till både svenska och internationella verksamheter. Estelle kommer även att ingå i AddPro koncernledningsgrupp och tillsammans med övriga medlemmar aktivt arbeta med AddPros fortsatta snabba tillväxt.

”Vi kommer med Estelle ombord och hennes erfarenheter ta ett viktigt, nytt och offensivt steg framåt med vår, mycket viktiga och erkänt duktiga, Professional Servicesorganisation både gällande affärsutveckling och affärsmannaskap samtidigt som vi ytterligare utvecklar våra tekniska kompetenser och plattformar. Våra kunder och marknaden önskar att vi förändrar och utvecklar oss i snabb takt tillsammans med deras företag och organisationer och det kommer Estelle starkt bidra till, säger Nicklas Persson.”

”Jag ser i första skedet fram emot att lära känna organisationen än bättre, och att tillsammans med kollegor och medarbetare ytterligare bidra till att skapa reellt värde för våra befintliga och kommande kunder. För mig är det viktigt att bidra med ett framåtlutat och lyssnande perspektiv, där vi aktivt bidrar till vår egen och våra kunders digitala utveckling – både på ett strategiskt plan men även operativt. Detta gör vi förstås redan, men bättre kan vi alltid bli.” säger Estelle Otterstedt

AddPro AB ( www.addpro.se)
AddProkoncernen bedriver verksamhet inom IT-området Cloud & Applications och etablerades år 2000. Verksamheten utvecklas mycket positivt, expanderar starkt och finns idag representerat i Malmö, Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Kristianstad. AddPro är en av de främsta applikations- och molnintegratörerna i Sverige. Med en kombination av topprankade konsulter, strategiska leverantörer, utvalda molntjänster, egna datacenter och 24/7 bemannad support kan AddPro förse kunderna med den bästa kombinationen av lösningar som uppfyller högt ställda verksamhetskrav. Verksamheten beräknas 2020 närma sig en omsättning på ca 1 MRD med god lönsamhet och organisationen  närmar sig 350 anställda specialister varav ca 85% är tekniska affärsspecialister verksamma i något av bolagets kompetensområden.

För ytterligare information kontakta:
Nicklas Persson, AddPro AB, 0736-25 75 50, nicklas.persson@addpro.se

Relaterade nyheter

15 november, 2023

AddPro blir itm8 – din digitala kompass

15 november, 2023

”Vi vill vara våra kunders digitala kompass”: itm8 samlar 13 företag i en stor fusion