AddPro och Addedo i utökat samarbete kring Cloudtjänster

Under 20 års tid har AddPro levererat säker och effektiv IT i hela Norden. Med sin breda kompetens och gedigna erfarenhet inom Microsoft Azure har AddPro hjälpt Addedo att ta fram ett nytt erbjudande – addedo.Cloud.
– Vi har haft en tät dialog och jobbat mot en gemensam målbild – att det ska vara så enkelt som möjligt för slutanvändaren. Idag kan Addedo erbjuda sin produkt paketerad i en smidig molntjänst säger Jesper Gustafsson, Account Manager på AddPro.

Applikations- och molnintegratören AddPro startade redan år 2000 och har sedan dess arbetat för att skapa värde i sina kunders affärstransformation med hjälp av digital innovation. De senaste åren har stort fokus legat på molnet och att hjälpa kunder förflytta sig dit. Samarbetet med Addedo inleddes för ett par år sedan och har nu resulterat i ett helt nytt koncept – addedo.Cloud.
–Tanken är att erbjuda verksamheter en tjänst som inkluderar licenser, infrastruktur, drift och support till en fast årskostnad. Det ska vara tydligt vad applikationen tillsammans med nödvändiga resurser kostar och kundens fokus ska kunna ligga helt och hållet på funktionen och inte på de tekniska delarna, det sköter AddPro tillsammans med Addedo, säger Jesper Gustafsson.

I utvecklingen av addedo.Cloud har Addedo tillsammans med AddPro etablerat en molntjänst där Addedo kommer att vara kundens primära kontakt och AddPro står för driften av den underliggande infrastrukturen. Vi har i ett tätt samarbete diskuterat många olika scenarion innan vi till slut hittade en modell och en samarbetsform där vi känner att vi skapar ett tydligt värde för Adeddos kunder. Tillsammans har vi haft Software as a Service som målbild och att Addedo ska kunna erbjuda sina kunder något nytt och modernt, avslutar Jesper Gustafsson.


Addedo (www.addedo.se)
Addedo stöttar, utvecklar och utmanar Finance och Business Control funktionen. Det görs genom att förbättra processer och inspirera utveckling av ekonomistyrning, uppföljning och rapportering. Med automatisering och digitalisering lägger Addedo grunden till konkret värdeskapande. Addedo strävar mot att deras kunder skall känna sig trygga, smarta och snabba i sitt arbete. Bolaget omsatte dryga 115 MSEK under 2020 med drygt 50 anställda.
Läs Addedos pressmeddelande här

 

Relaterade nyheter

22 september, 2023

JDM blir en del av itm8!

18 september, 2023

AddPro etablerar ett nytt affärsområde inom SMB-segmentet genom att förvärva Sotea AB