AddPro och Svensk IT Funktion skapar tillsammans en ny IT-aktör i Sverige!

AddPro och Svensk IT Funktion (ITF) har båda en lång och framgångsrik historia på den svenska IT-marknaden.  Verksamheterna har hittills varit aktiva på olika geografiska marknader i Sverige men nu gör man gemensam sak och skapar en av Sveriges ledande moln- och applikationsintegratör samt med stark representation i Stockholm, Göteborg och Malmö/Syd. Sammantaget beräknas verksamheten under 2018 omsätta ca: 900 MSEK med god lönsamhet och sysselsätta över 300 personer!

For information in English please click here

Både AddPro och ITF är inne i en mycket expansiv fas och med ett sammantaget erbjudande, större geografisk marknad och stor kundbas görs bedömningen att AddPro/ITF tillsammans kan utvecklas ännu starkare till fördel för både kunder och personal.

”AddPro växer organiskt med runt 25% och vi har under ca åtta månaders intensivt analysarbete utvärderat olika alternativ och möjligheter att fortsätta verksamhetens framgångsrika resa genom att addera nya marknader och koncept”, säger Nicklas Persson, VD och en av grundarna av AddPro. ”ITF har i denna process hela tiden stuckit ut som en mycket agil aktör med bra kunskap och förståelse för marknaden och sina kunder och berikar den nya konstellationen med både större geografisk täckning och nya tjänster och funktionsleveranser. Det är saker som vi, våra anställda och kunder värdesätter högt och det ska bli riktigt spännande att få fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med ITF på den svenska marknaden! Vi bildar tillsammans ett riktigt dreamteam”, fortsätter Nicklas Persson.

”Vi är imponerade av ITFs starka utveckling och den ledande position man har lyckats skapa inom vissa fokuserade kompetensområden som tillsammans med AddPros tjänsteerbjudande kommer att bli helt unikt på den svenska marknaden. Vi ser en ”perfect match” mellan AddPro och ITF både ur personalens, kundernas och marknadens perspektiv. ITF har en skicklig ledning och mycket kompetenta medarbetare precis som AddPro, så det här kommer att bli dynamit på marknaden och vad vi kan erbjuda våra gemensamma kunder framåt”, säger Nicklas Persson.

”AddPro har ett mycket starkt och genomarbetat tjänstekoncept och erbjudande som vi nu vill accelerera och erbjuda fler kunder på marknaden då vi vet att denna typ av koncept stärker våra kunders konkurrenskraft och möjligheter att förverkliga sina respektive strategier för att kunna nå sina mål”, säger Nicklas Henriksson, VD och en av grundarna av ITF. ”Tillsammans med AddPro kommer vi att kunna öka farten markant och erbjuda våra kunder en större tjänsteportfölj till stöd för deras verksamheter och utveckling”, fortsätter Nicklas Henriksson.

Adelis Equity Partners är sedan 30 juni 2017 huvudägare i AddPro med just över hälften av aktierna och kommer efter samgåendet att behålla sin majoritetsposition i den nya koncernen. Grundarna och ledningen i både AddPro och ITF kommer att fortsätta äga en stor del av bolaget. Tillsammans har man nu satt en aggressiv tillväxtplan för den svenska marknaden.

AddPro AB ( www.addpro.se )
AddPro-koncernen bedriver verksamhet inom IT-området, Säker & Effektiv IT, och etablerades år 2000. Verksamheten utvecklas mycket positivt, expanderar starkt och finns idag representerad i Malmö (HK), Göteborg, Helsingborg, Kristianstad.

AddPro är en av de främsta applikations- och molnintegratörerna i Sverige. Med en kombination av topprankade konsulter, strategiska leverantörer, utvalda molntjänster, egna datacenter och 24×7 bemannad service desk kan verksamheten förse marknaden med de bästa lösningarna inom AddPros fokusområde.

Verksamheten beräknas 2018 närma sig en omsättning på ca 400 MSEK med god lönsamhet och sysselsätta över 200 anställda specialister varav ca 85% är tekniska specialister som är verksamma i något av bolagets kompetensområden.

Svensk IT Funktion AB ( www.ITF.se )
ITF bedriver verksamhet inom IT-området med fokus på infrastruktur och IT som funktion, ITF – Svensk IT Funktion etablerades år 1999. Verksamheten har utvecklats kraftigt de senaste åren, och fortsätter framgent att växa och utvecklas. Idag finns verksamheten representerat  i Stockholm och Göteborg.

ITF-Svensk IT Funktion är en av de främsta i Sverige inom området IT som funktion. Kombinationen av hög kompetens inom organisationen, strategiska och taktiska leverantörer inom områdena Arbetsplats, Dokument och IT-produktion har skapat framgång. Verksamheten levererar till  IT-avdelningar efter specifika tekniska förutsättningar, men också till kundernas verksamhetsbehov, då i form av IT som funktion. 2018 beräknas företaget närma sig en omsättning på ca 500 MSEK med god lönsamhet, och sysselsätta ca: 100 anställda, varav 65% är tekniska specialister som är verksamma i något av bolagets tre kompetensområden.

Adelis Equity Partners  (www.adelisequity.com)
Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i medelstora nordiska bolag. Adelis grundades 2012 med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora onoterade bolag i Norden. Sedan 2013, då bolagets första fond restes, har Adelis varit ett av de mest aktiva riskkapitalbolagen i sitt segment med 14 investeringar och mer än 30 följdförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 10 miljarder kronor.

För ytterligare information kontakta:
Nicklas Persson, AddPro AB, 073-625 75 50, nicklas.persson@addpro.se

Nicklas Henriksson, Svensk IT Funktion AB, 073-633 09 35, nicklas.henriksson@ITF.se

Joel Russ, Adelis Equity, 073-543 30 68, joel.russ@adelisequity.com

 

 

 

 

Relaterade nyheter

15 november, 2023

AddPro blir itm8 – din digitala kompass

15 november, 2023

”Vi vill vara våra kunders digitala kompass”: itm8 samlar 13 företag i en stor fusion