AddPro stärker sin ägarstruktur för snabbare expansion

AddPro har sedan 1 januari 2015, då de ursprungliga grundarna och partners förvärvade verksamheten genom en MBO, utvecklats mycket starkt till en av Sveriges ledande applikations- och molnintegratör samt IT-outsourcingpartner. Nu tar ägarna nästa strategiska steg och stärker den nuvarande ägarstrukturen genom att ta in Adelis Equity som ny partner för att fortsätta utveckla verksamheten och ytterligare öka tillväxten.

AddPro är inne i en mycket expansiv fas! Verksamheten beräknas ha vuxit med över 70% de senaste tre åren till kommande årsskifte och personalstyrkan närmar sig 200 personer. Adelis Equity Partners är en svensk private equity-aktör med huvudkontor i Stockholm och besitter mycket hög kompetens och kännedom om IT-branschen.

”Vi har under ca åtta månaders intensivt analysarbete utvärderat olika alternativ och möjligheter för AddPro att fortsätta verksamhetens framgångsrika resa på”, säger Nicklas Persson, VD och en av grundarna av AddPro. ”Adelis har i denna process hela tiden stuckit ut som en mycket agil aktör med bra kunskap och förståelse för AddPros verksamhet samt mycket god kunskap om IT-marknaden i både Sverige och våra grannländer. Det är saker som vi, våra anställda och våra kunder värdesätter högt och det ska bli riktigt spännande att få fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med Adelis på den svenska och nordiska marknaden! Vi har skapat ett riktigt dreamteam”, fortsätter Nicklas Persson.

”Vi är imponerade av AddPros starka utveckling och den marknadsledande position man har lyckats bygga i södra Sverige – mycket tack vare bolagets starka företagskultur, skickliga ledning och kompetenta medarbetare. Vi ser positivt på utvecklingen i den svenska marknaden, där investeringen i AddPro utgör en attraktiv plattform för fortsatt tillväxt”, säger Joel Russ på Adelis.

”AddPro har ett mycket starkt och genomarbetat tjänstekoncept och erbjudande som vi nu vill accelerera och erbjuda fler kunder på marknaden då vi vet att våra koncept stärker våra kunders konkurrenskraft och möjligheter att förverkliga sina respektive strategier för att kunna nå sina mål”, säger Klas Ljunggren, CTO och en av grundarna av AddPro. ”Med Adelis kommer vi att kunna öka farten markant och dessutom etablera oss geografiskt på fler strategiska orter”, fortsätter Klas Ljunggren.

Adelis förvärvar just över hälften av aktierna i AddPro för att bli majoritetsägare, medan grundarna och ledningen kommer att fortsätta äga en stor del av bolaget. Tillsammans har man nu satt en aggressiv tillväxtplan för den svenska marknaden.

AddPro AB (www.addpro.se)
AddProkoncernen bedriver verksamhet inom IT-området, Säker & Effektiv IT, och etablerades år 2000. Verksamheten utvecklas mycket positiv, expanderar starkt och finns idag representerat i Malmö (HK), Göteborg, Helsingborg, Kristianstad.

AddPro är en av de främsta applikations- och molnintegratörerna i Sverige. Med en kombination av topprankade konsulter, strategiska leverantörer, utvalda molntjänster, egna datacenter och 24×7 bemannad service desk kan verksamheten förse marknaden med de bästa lösningarna inom AddPros fokusområde. Verksamheten beräknas 2017 närma sig en omsättning på ca 300 MSEK med god lönsamhet och sysselsätta ca 200 anställda specialister varav ca 170 är tekniska konsulter som är verksamma i något av bolagets två affärsområden.

Adelis Equity Partners (www.adelisequity.com)
Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i medelstora nordiska bolag. Adelis grundades 2012 med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora onoterade bolag i Norden. Sedan 2013, då bolagets första fond restes, har Adelis varit ett av de mest aktiva riskkapitalbolagen i sitt segment med 13 investeringar och mer än 20 följdförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 10 miljarder kronor.

För ytterligare information kontakta:

Nicklas Persson, AddPro AB, 073-625 75 50, nicklas.persson@addpro.se

Joel Russ, Adelis Equity, 073-543 30 68, joel.russ@adelisequity.com

Relaterade nyheter

15 november, 2023

AddPro blir itm8 – din digitala kompass

15 november, 2023

”Vi vill vara våra kunders digitala kompass”: itm8 samlar 13 företag i en stor fusion