AddPro växer kraftigt och satsar på nytt verksamhetsområde

AddPro startar upp verksamhet inom Dynamics CRM och kommer redan från början att kunna hjälpa kunderna med implementationen av ett helt modernt online CRM-system fullt integrerat med Office365. Satsningen innebär att AddPro förstärker sitt molnerbjudande där Office365 och Sharepoint redan ingår.

Marknaden inom affärssystem är sedan många år etablerad och projekt har genomförts med traditionella metoder som ofta har inneburit höga kostnader och långa införandetider. Med AddPro och Dynamics CRM Online så förändras både affärs- och leveransmodellen till ett mycket mer kostnadseffektivt alternativ. Den traditionella metoden kommer att fasas ut till förmån för den nya och AddPro kommer att kunna ge marknaden en modern lösning där Dynamics CRM Online är helt integrerad med Office 365 och andra molntjänster.

Dynamics CRM Online sänker kostnader och stärker lönsamheten genom att organisera och automatisera affärsprocesser som ger högre kundnöjdhet och kundlojalitet inom områdena försäljning, marknadsföring och kundservice.

–          För oss är detta en helt naturlig satsning mot att bli en helhetsleverantör inom molnlösningar. Att addera Dynamics CRM Online till vår molnfokuserade produktportfölj gör att vårt erbjudande känns ännu mer komplett, säger Jörgen Pålson, Affärsområdeschef på AddPro AB. Vi rekryterar ett antal personer med mångårig erfarenhet inom Dynamics CRM och andra affärssystem redan från början och parar ihop dessa med våra kompetenta molnintegratörer, fortsätter Jörgen Pålson.

 

–          Satsningen är för oss strategisk och ligger helt i linje med vår affärsplan och våra kunders önskemål. Vi bygger en helt unik IT-leverantör i Sverige som utgår från kundernas behov inom säker och effektiv IT, den positionen och inriktningen är vi relativt ensamma om säger Nicklas Persson, VD på AddPro.

För mer information:

Jörgen Pålson, jorgen.palson@addpro.se, 0736-257922

Nicklas Persson, nicklas.persson@addpro.se, 0736-257550

Relaterade nyheter

22 september, 2023

JDM blir en del av itm8!

18 september, 2023

AddPro etablerar ett nytt affärsområde inom SMB-segmentet genom att förvärva Sotea AB