Artikel Di.se – Framtidens arbetsplats är redan här. Vad gör vi nu?

Företag som investerar och vågar tro på effekterna av att digitalisera, som ger IT-organisationen utrymme i det övergripande strategi- och förändringsarbetet, är mer innovativa, lönsamma och konkurrenskraftiga.

Idag har IT och digitalisering en större påverkan på organisationer, där varje del och varje individ påverkar den digitala infrastrukturen. Allt från säljstödsystem och systemstöd för HR digitaliseras och därför blir digitalisering som kulturbärare en avgörande faktor för organisationers framgång framöver.

– Vi på AddPro är vara med på den resan och leverera inte bara traditionella IT-lösningar. Vi jobbar som en förändringspartner tillsammans med kunderna där vi med vår expertis och bakgrund hjälper dem till digital förändring, säger Carl-Oskar Hjern, konsult på AddPro med passion för framtidens arbetsplats.

Pandemin har tvingat oss att snabbt adaptera till den nya tekniken för att möjliggöra arbete på distans. För arbetsgivaren innebär det utmaningar i att med teknik och digitala verktyg anpassa arbetsplatsen till nya beteenden och processer. Carl-Oskar Hjern berättar att framtidens arbetsplats är redan här och det inte bara utmanar organisationers arbetssätt utan även deras affärsmodeller, att ställa om till att tänka digitalt på alla avdelningar och se digitaliseringen som en kulturbärare genom hela organisationen.

– Har man det tänket på plats kan organisationen agera mer proaktivt och mindre reaktivt och skapa rätt förutsättningar för att möta omvärldens och kundernas behov, fortsätter han.

AddPro har tagit fram workshopen AddInspire, ett sätt att guida kundens organisation och ge konkret vägledning framåt. Genom online-sessioner och personliga möten med experter från AddPro ges möjlighet att kompetensutveckla hela organisationen utefter det behov som finns, oavsett avdelning. Som affärspartner driver AddPro utvecklingen genom att ge kunden tillgång till den teknik och kompetens som behövs för att optimera verksamheten. Viktigt att ha med sig är att digitaliseringen måste finnas med genom hela organisationen och i en AddInspire kan deltagare från hela organisationen vara med.

– Genom AddInspire kan vi inspirera, förmedla kunskap och insikter som möter omvärldens behov. Detta är för dem som vill ta digitaliseringsresan till nästa steg och vet att en digital omställning kan bidra till mycket positivt. Addinspire är ett sätt för organisationer att få konkret vägledningen framåt, säger Carl-Oskar Hjern.

När rätt förutsättningar finns för mötet mellan människor och modern teknik skapas en inspirerande och utvecklande arbetsplats för alla. AddPro är den affärspartner som krävs för att klara av att bygga strategin som lyfter IT från det mörka källarutrymmet upp till styrelserummet och som får igång diskussionen om digitalisering som en kulturbärare.

– Ska digitaliseringsresan tas till nästa steg måste organisationer våga investera i ny teknik och kompetensutveckla inom alla avdelningar. En strategiskt väl genomförd digital omställning kan bidra till minskade kostnader, högre effektivitet och ökad säkerhet, säger Carl-Oskar Hjern.

Fyra tänkvärda framgångsfaktorer för en lyckad digitalisering

• Gör digitaliseringen till en av er strategi

• Fostra en digital företagskultur, involvera och uppmuntra alla till att delta i arbetet

• Utmana organisationen, partners, leverantörer, kunder att förbättras tillsammans

• Lär er tänka och applicera den nya tekniken tidigt som del av ert arbetssätt

Anmäl dig till AddPros kostnadsfria webinar där vi fördjupar oss i ämnet – Framtidens arbetsplats – va gör vi nu?

 

Källa: https://www.di.se/brandstudio/addpro/framtidens-arbetsplats-ar-redan-har-vad-gor-vi-nu/

 

 

 

Relaterade nyheter

22 september, 2023

JDM blir en del av itm8!

18 september, 2023

AddPro etablerar ett nytt affärsområde inom SMB-segmentet genom att förvärva Sotea AB