Artikel DI.se – Ökat distansarbete har blivit en guldgruva för dagens cyberattacker

Enligt många undersökningar har de digitala incidenterna som hotar företags informationssäkerhet ökat markant i spåren av ökat distansarbete då dessa skapar fler möjligheter för angripare. Många lösningar för distansarbete sattes upp ”akut”, är inte uppsatta på ett säkert sätt och enligt analys upptäcks hoten försent. Har ditt företag ett skydd som i realtid övervakar, rapporterar och hanterar potentiella attacker i tidig fas?

Vi har gått från en värld där det fanns klara skiljelinjer mellan interna nätverk och det som skedde utanför företagens väggar till en öppen flexibel vardag med distansarbete, allt fler uppkopplade enheter och nya, smarta molntjänster. Något som sätter ökad press på företag idag när det kommer till säkerhet.

Vår nya vardag med distansjobb, uppkopplade enheter och tjänster i molnet gör att företag måste se på datasäkerhet med helt nya ögon.

– Vi möter en helt ny verklighet idag där företag inte längre bara kan skydda sig med brandväggar utan det gäller att skydda både medarbetare, hård- och mjukvara, den information som hanteras och att ligga ett steg före de som utför cyberattackerna, säger Paul Mickelsson, CIO & CAM Infrastructure på AddPro.

Med ett ökat användande av tjänster via olika moln krävs också ett helt nytt tänk kring den företagskritiska information som hanteras.

– Vi ser ett ökat behov av att kunna skydda sig mot att medarbetare använder sig av molnapplikationer med dålig säkerhet. Tack vare bland annat AI och machine learning kan man lättare detektera och stoppa avvikande beteenden hos medarbetare och fånga upp när dokument börjar läcka information till sajter som inte är säkra. AI kan genom inlärning även på ett resurseffektivt sätt se till att företagsinformation hanteras på ett korrekt sätt när det kommer till lagar och regler kring informationshantering, berättar Thomas Öberg CAM Security på AddPro.

 

AddPro har valt att fokusera på Microsoft 365s plattform och dess applikationer och hjälper sina kunder att säkra trådlösa nätverk, anslutning till publika molntjänster och kommunikation mellan företagets egna system och medarbetarnas privata mobila enheter.

– Vi har märkt ett ökat behov av våra tjänster, då dagens slimmade IT-avdelningar har svårt att hinna med i den snabba teknikutveckling som sker. Något som vi jobbar med dagligen. Vi har också en väl utbyggd support, som är bemannad med svensktalande personal dygnet runt, som ser till att kontinuerligt övervaka avvikande beteenden och upptäcka eventuella incidenter, säger Paul Mickelsson.

AddPros tredje ben för en ökad säkerhet är en omvärldsbevakningstjänst kring framtida hot, det som kallas Threat Intelligence.

– Vår Threat Intelligence skräddarsys efter varje kunds behov och vi ser till att man snabbt blir uppdaterad när det upptäcks sårbarheter i någon av de produkter eller tjänster som företaget har. Men vi ser även till att ta ett större perspektiv och samla in information från nätet om kommande cyberhot mot exempelvis specifik bransch, land eller företag. Kombinerar man den informationen med eventuella incidenter som uppstår mot företaget kan man snabbare reagera och agera för ett ökat skydd, menar Thomas Öberg.

Källa: https://www.di.se/brandstudio/addpro/okat-distansarbete-har-blivit-en-guldgruva-for-dagens-cyberattacker/

 

Relaterade nyheter

15 november, 2023

AddPro blir itm8 – din digitala kompass

15 november, 2023

”Vi vill vara våra kunders digitala kompass”: itm8 samlar 13 företag i en stor fusion