Kontinuitetsinformation från AddPro AB 2020-03-16

Sedan i torsdags den 12:e mars bedriver vi 90% av vår verksamhet med medarbetare stationerade i sina respektive hem. Vi kan konstatera att vi på mindre än 8 timmar ställde om hela vår leverans från att verka från våra respektive kontor till att arbeta i hemmet utan att detta medförde några störningar i leveranserna till våra kunder.

Samtliga kunder som konsumerar någon form av tjänst eller funktion från vår Operation och Servicedesk har kunnat bedriva sina verksamheter på exakt samma sätt som tidigare.  Att upprätthålla vår leveranskapacitet och leveranskvalitet, 24×7, när den behövs som bäst är prioriterat för oss. Förutom att minimera risken för smittspridning så kommer väl fungerande IT-lösningar att vara direkt avgörande för merparten av världens verksamheter i tider som denna.

Trots en starkt ökad efterfrågan så har våra konsulter, inom Professional Services, på ett fantastiskt sätt lyckats hjälpa alla kunder med samma kvalitet som vi normalt gör, ibland på plats hos kunderna men i de flesta fall digitalt uppkopplade mot kundernas miljöer.

Våra affärsmän, våra innesäljare och vår marknadspersonal har stått i ständig kontakt med kunderna för att säkra upp att allt fungerar på ett tillfredställande sätt.

Vi på AddPro är vana vid snabba skiften och omställningar och ser utmaningar och lösningar snarare än problem och den tesen kommer vi alltid att fortsätta driva, det sitter i vårt DNA!

En förutsättning för att lyckas med alla våra agila initiativ är såklart att vi har rätt medarbetare, på AddPro har vi helt fantastiska medarbetare som gör allt detta möjligt.

Alla våra initiativ vidtas för att begränsa smittspridning i samhället likväl som att säkra vår leveranskapacitet mot er som samarbetspartner och vi hoppas på ert fortsatta samarbete och er fortsatta support i detta viktiga arbete. Har ni några nya behov eller önskemål efter de senaste veckornas utveckling så tveka inte att kontakta oss, vi arbetar 24×7 med att implementera nya smarta arbetssätt för att säkra kontinuiteten i våra kunders verksamhet.

Vi kommer fortsätta att hålla er löpande informerade om vårt arbete med att hantera denna situation och som tidigare nämnts hoppas vi på ert stöd och samarbete i detta som kanske är vårt viktigaste uppdrag hittills!

United We Stand

Nicklas Persson, VD

Relaterade nyheter

22 september, 2023

JDM blir en del av itm8!

18 september, 2023

AddPro etablerar ett nytt affärsområde inom SMB-segmentet genom att förvärva Sotea AB