Kom igång med visselblåsning

Från och med den 17 december 2021 så trädde en ny lag i kraft, det så kallade Visselblåsardirektivet. Lagen förstärker skyddet för visselblåsare i Sverige och omfattar både privat och offentlig verksamhet. Har organisationen dessutom 50 anställda eller fler, så ställer lagen en hel del krav som måste uppfyllas. Oavsett storlek på verksamheten så anser vi att detta är något man bör ha på plats, för att bli starkare som organisation, mer trovärdig bland konkurrensen och attraktivare bland arbetssökande.

Vi hjälper er att skapa hela den nödvändiga organisationen och strukturen kring detta, sätta upp processer, roller, aktiviteter, definiera riktlinjer och policier. Vidare kan vi även erbjuda en skräddarsydd it-lösning för att få de stödsystem som krävs på plats.

AddPro kan leverera följande inom området:

 • Ta fram styrdokument och policier
 • Adressera och säkerställa kontrollpunkter
 • Planer och material för medvetenhet och utbildning
 • Stödsystem för säker hantering
 • Hjälp med implementering och konfigurering av stödsystem
 • Mottagningsfunktion med hjälp att bedöma och utreda ärenden

Gällande implementering så ställer lagen lite olika krav. Beroende på storlek på bolaget, så har verksamheter olika tidsfrister på sig att få detta på plats. För verksamheter med fler än 249 anställda, så skulle en lösning finnas på plats redan i juli 2022. För mindre verksamheter med mellan 50 och 249 anställda, är sista datum för att få detta på plats den 17 december 2023.

Vad krävs av arbetsgivaren eller organisationen?

 • Tillhandahålla säkra rapporteringskanaler för visselblåsning
 • Säkerställa att medarbetare känner till hur man rapporterar oegentligheter
 • Bekräfta mottagande av rapporter och ge feedback inom lagstadgad tid
 • Skydda visselblåsarnas identitet och de personer som nämns i rapporterna
 • ​​​​​​​Skydda medarbetare från repressalier