Börja jobba med Visselblåsardirektivet.

Från och med den 17 december 2021 så trädde en ny lag i kraft, det så kallade Visselblåsardirektivet. Lagen förstärker skyddet för visselblåsare i Sverige och omfattar både privat och offentlig verksamhet. Har organisationen dessutom 50 anställda eller fler, så ställer lagen en hel del krav som måste uppfyllas. Oavsett storlek på verksamheten så anser vi att detta är något man bör ha på plats, för att bli starkare som organisation, mer trovärdig bland konkurrensen och attraktivare bland arbetssökande.

Vi hjälper er att skapa hela den nödvändiga organisationen och strukturen kring detta, sätta upp processer, roller, aktiviteter, definiera riktlinjer och policier. Vidare kan vi även erbjuda en skräddarsydd it-lösning för att få de stödsystem som krävs på plats.

AddPro kan leverera följande inom området:

 • Ta fram styrdokument och policier
 • Adressera och säkerställa kontrollpunkter
 • Planer och material för medvetenhet och utbildning
 • Stödsystem för säker hantering
 • Hjälp med implementering och konfigurering av stödsystem
 • Mottagningsfunktion med hjälp att bedöma och utreda ärenden

Gällande implementering så ställer lagen lite olika krav. Beroende på storlek på bolaget, så har verksamheter olika tidsfrister på sig att få detta på plats. För verksamheter med fler än 249 anställda, så skulle en lösning finnas på plats redan i juli 2022. För mindre verksamheter med mellan 50 och 249 anställda, är sista datum för att få detta på plats den 17 december 2023.

Vad krävs av arbetsgivaren eller organisationen?

 • Tillhandahålla säkra rapporteringskanaler för visselblåsning
 • Säkerställa att medarbetare känner till hur man rapporterar oegentligheter
 • Bekräfta mottagande av rapporter och ge feedback inom lagstadgad tid
 • Skydda visselblåsarnas identitet och de personer som nämns i rapporterna
 • ​​​​​​​Skydda medarbetare från repressalier

Vad krävs av ett stödsystem?

Som en del i vårt arbete att tillhandahålla tjänster för visselblåsning, har vi gått igenom och analyserat en stor del av de verktyg och stöd som marknaden erbjuder. Efter våra analyser och högt ställda krav kring säkerhet, anonymitet, funktionalitet, tillgänglighet och lagefterlevnad, har valet fallit på att ingå ett partnerskap med Whistleblower Software. Här är några av de punkter som sticker ut och som fick oss att ingå detta partnerskap.

 • Lätt att använda och komma i gång med
 • Uppfyller de lagkrav som ställs
 • Säker och krypterad datalagring
 • Full E2E kryptering
 • Accesskontroll med multifaktorautentisering
 • ISO/IEC 27001:2013
 • ISAE 3000
 • GDPR-granskad

Varför bör vi ha detta på plats?

Många företag och organisationer nöjer sig med en enkel lösning som precis bara uppfyller lagkraven, men då anser vi att man tappar stora fördelar som riktig implementering ger. Överlåter man däremot utredning och hantering av ärenden till en extern part, så har man med råge tillgodosett lagkravet på opartiskhet. Man säkrar därmed också upp att all information och utredningar kommer ske på ett professionellt sätt, data hanteras i en trygg miljö med hänsyn till skydd och stöd för visselblåsaren.

Effektiv och tidig hantering av ärenden minskar risken för att missförhållanden kommer ut till allmänhetens kännedom, därmed minskar man även risk för förluster i förtroende för verksamhet och varumärke.

Sist men inte minst så anser vi att det ökar både förtroende och attraktivitet hos er som arbetsgivare. Att ta dessa frågor på alvar är en del i en strävan mot en sund, trygg och rättvis företagskultur.

Nyfiken och vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med Visselblåsardirektivet? Kontakta oss:

Kontakta oss
Stäng

Beställning Skrivarservice

Här fyller du i dina uppgifter och skickar in till servicedesk som tar hand om ditt ärende.

*” anger obligatoriska fält

Adress*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Jens Johansson, Hannes Edström